Fritidsnämnd flaggar för sommartid

Raseborgs fritidsnämnd möttes i onsdags och kastade då in sig i diskussionen om huruvida vi ska ha sommar- eller normaltid, eller fortsätta som nu.

Ljusare kvällar kan ge större lust till motion.

Enligt fritidsnämndens ordförande Göran Karlsson, SFP, fattades inget direkt beslut men den rådande åsikten under diskussionen verkade vara att man föredrar sommartid:

– Om vi någon gång ska avge ett utlåtande är vår åsikt att sommartid är bättre eftersom det kan främja lusten att röra på sig om det är ljust en timme längre på kvällarna. Det är också säkrare att motionera då det är ljust ute, risken för att halka blir mindre, säger han.

ANDRA LÄSER