70 år sedan den första lucian

Det är många luciakronor som lyser på torsdagen runtom i regionen. Den första tändes dock i Pojo för 70 år sedan tack vare Västra Nyland.

Unik. Heidi Sandström blev 1948 Svenskfinlands första lucia ”som valts på bred bas av bygdens eget folk”.
Luciatraditionen om någon är synnerligen inarbetad, men åtminstone i Västra Nyland skedde starten den 16 oktober 1948. På sidan 5 i den då åttasidiga tidningen fanns en stor artikel med rubriken "Vem blir tidningen Västra Nylands LUCIA?" – lucia för säkerhets skull skrivet med versaler.

ANDRA LÄSER