Regeringen redo att utlysa undantagstillstånd som preventiv åtgärd – hårdare restriktioner i hela landet

Regeringen vill utlysa undantagstillstånd i tre veckor i mars för att hindra spridningen av coronavirusvarianterna. Dessutom införs flera tvingande restriktioner i flera sjukvårdsdistrikt.

Statsminister Sanna Marin (SDP) säger att regeringen är redo att utlysa undantagstillstånd för att få bukt på coronaläget.

Regeringen vill utlysa undantagstillstånd i tre veckor för att hindra spridningen av coronavirusetvarianterna. Undantagstillståndet kommer att gälla perioden 8–28.3. Så länge undantagstillståndet gäller måste restaurangerna stänga sina lokaler. Däremot kommer försäljning för avhämtning att vara tillåten. Samtidigt övergår grundskolornas högre klasser och andra stadiets utbildning till distansstudier. Även över 12-åringars grupphobbyer stoppas.

Dessutom beslöt regeringen att börja använda de hårdaste restriktioner som ingår i nivå 2 i regeringens hybridstrategi för att bekämpa coronavirusepidemin i sju sjukvårdsdistrikt som befinner sig i fasen för samhällsspridning. De sju sjukvårdsdistrikten är Helsingfors och Nylands, Egentliga Finlands, Satakunta, Egentliga Tavastlands, Vasa, Ålands och Lapplands sjukvårdsdistrikt.

Vidare uppmanar regeringen nio sjukvårdsdistrikt som befinner sig i accelerationsfasen, en mindre allvarlig fas, att börja använda samma hårda restriktioner som de som befinner spridningsfasen (se faktarutan i slutet av artikeln).

Regeringen kommer inte att ta i bruk beredskapslagen, utegångsförbud eller begränsa medborgarnas fria rörlighet.

Undantagstillståndet utlyses främst för att stänga restaurangerna, vilket juridiskt inte är möjligt på något annat sätt. Stängningen genomförs med hjälp av grundlagens paragraf 23, vilken förutsätter undantagstillstånd.

Restaurangstängningen gäller inte på sådana områden där coronafallen är mycket få.

Grundskolans lägre klasser påverkas inte av de nya restriktionerna. Där fortsätter närundervisningen. Målet är också att studentskrivningarna ska kunna ordnas.

När undantagstillståndet är över vill regeringen att grundskolans högre klasser, gymnasier och yrkesutbildningen ska kunna återvända till närundervisningen så fort som möjligt. Tills vidare finns inga planer på att flytta kommunalvalet, som ordnas den 18 april. Saken diskuteras vidare.

Vi kommer inte att använda hårdare befogenheter än vad som är nödvändigt, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Inga alternativ

Statsminister Sanna Marin (SDP) säger att hon vet att finländarna är trötta på coronarestriktionerna, men säger att det inte finns några alternativ.

– Virusvarianterna som spridit sig sedan slutet av fjolåret har försvårat det epidemiologiska läget. Den brittiska varianten sprider sig snabbare än det ursprungliga viruset och kan vara farligare, säger Marin.

Marin säger att hon har varit i kontakt med presidenten som är redo att utlysa undantagstillstånd i samråd med statsrådet.

Forsknings- och kulturminister Annika Saarikko (C) ekar Marins ord.

– Vi är på slutsträckan av den globala pandemin, allt fler finländare vaccineras varje dag, vi måste hålla ut. En alltför snabb spridning av viruset skulle leda till att hälsovårdens resurser skulle ta slut, säger Saarikko.

Enligt henne måste restriktionerna komma vid rätt tidpunkt och vara motiverade. De företag som skadas ekonomiskt av restriktionerna utlovas kompensation.

Justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) säger att Finland överlag har klarat sig bra under coronakrisen.

– Vi kommer inte att använda hårdare befogenheter än vad som är nödvändigt. Allt som regeringen gör måste vara rätt proportionerat och effektivt.

Bäst i EU

Enligt Europeiska smittskyddsmyndighetens (ECDC) senaste statisk från den 18 februari är coronaläget i Finland bäst i EU. Det genomsnittliga antalet nya coronafall per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna är 305,8 i hela EU och EES, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. För Finland gäller siffran 87,54.

Enligt Institutet för hälsa och välfärd har incidensen i Finland ökat något sedan dess.

Enligt Sanna Marin har Finland klarat sig bra så här långt eftersom landet har fattat rätt beslut.

När man ser på dödsfallen är Finland ännu bättre. Då det genomsnittliga antalet dödsfall per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna är 92,45 i EU och EES är samma siffra för Finland bara 7,06.

– Finland har klarat sig bättre än resten av Europa genom att fatta rätt beslut. Vi kommer att fortsätta fatta beslut om hårda, preventiva åtgärder, säger Marin.

Inrikesminister Maria Ohisalo (Gröna) lyfter fram Irland som ett varnande exempel.

– Irland var ett av de bästa länderna inom EU, men därefter ökade coronafallen nästan spikrakt, säger Ohisalo.

Enligt familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) kan Finlands och Europas situationer inte jämföras.

– Europa har redan infört omfattande restriktioner med anledning av virusvarianterna. Finland är ännu inte lika illa ute, säger Kiuru.

Inte regeringens fel

Regeringen har hittills haft som målsättning att inte utlysa undantagstillstånd. Enligt regeringen är det ändå inte regeringens fel att man nu tvingas ta till tvingande åtgärder.

– Regeringen har sagt att hela landet bör följa restriktionerna. Vissa områden har ändå valt att avveckla dem delvis och därför har virusvarianterna börjat sprida sig, säger Marin.

Det viktiga, enligt henne, är att hindra alla nära kontakter mellan människor. Dylika kontakter sker till exempel på arbetsplatser, skolor, hobbyer och restauranger.

Enligt henne förbereder regeringen för närvarande en så kallad exit-strategi för hur restriktionerna kan avvecklas på sikt.

– Den består av två helheter: hur vaccineringen framskrider och hur det epidemiologiska läget utvecklas. Vi gör nu vårt bästa för att sommaren ska vara bättre, säger Marin.

Detta gäller:

Följande restriktioner och rekommendationer gäller i Helsingfors och Nylands, Egentliga Finlands, Satakunta, Egentliga Tavastlands, Vasa, Ålands och Lapplands sjukvårdsdistrikt:

– Distansjobbs och munskyddsrekommendation.

– Skydd av riskgrupper.

– Distansundervisning på högskolorna.

– Begränsning av användningen och stängning av offentliga lokaler.

– Avbrytande av vuxnas grupphobbyer.

– Eventuella begränsningar i kollektivtrafiken.

– Förbud mot folksamlingar på över 6 personer.

– Rekommendation att undvika privata tillställningar med över 6 deltagare.

– Ökade satsningar för övervakning av karantän och isolering.

Restriktionerna och rekommendationerna rekommenderas även för Östra Savolax, Södra Karelens, Birkalands, Mellersta Finlands, Päijät-Häme, Länsi-Pohja, Norra Österbottens, Södra Österbottens och Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt.

ANDRA LÄSER