Staden föreslås borga så Bromarv får sin nya brandstation

Stadsstyrelsen i Raseborg föreslår för stadsfullmäktige att staden ska bevilja Bromarf FBK proprieborgen för ett lån kåren behöver för att kunna bygga en ny brandstation.

Bromarf FBK:s nuvarande depå är från 1960-talet.
01.02.2022 20:17
Proprieborgen föreslås för ett lån på högst 800 000 euro som tas för Bromarf Frivilliga Brandkårs räkning på villkor att Raseborgs stad får inteckning med bästa förmånsrätt i den fastighet som kåren skaffar som säkerhet för borgen.
För att bygglånet för den nya brandstationen ska kunna garanteras förutsätts att Brandskyddsfonden stödjer projektet med minst 200 000 euro och att föreningens självfinansieringsandel är minst 150 000 euro.
En förutsättning för borgen är också att borgensbeloppet sjunker till 430 000 euro när byggnaden har tagits i användning av Bromarf FBK.