Fyra språk används aktivt

Gymnasierna i Lojo samarbetar med gymnasiet i Uslar i sydöstra Niedersachsen. Just nu är 20 tyska elever på besök i Västnyland.

Eleverna och lärarna från de tre gymnasierna har tillsammans bekantat sig med Lojo och andra delar av regionen.
Finska, svenska, tyska och engelska används om vartannat. Det är språkanvändningen i den grupp med studerande och lärare som i går och i dag bekantat sig med Västnyland, och som kommer att umgås till och med söndag.
Det handlar om 20 elever med lärare från gymnasiet i Uslar i centrala Tyskland som nu är på besök i Lojo inom ramarna för ett samarbetsprojekt med Lohjan yhteislyseon lukio och Virkby gymnasium.
17 studerande i det finska gymnasiet och 3 studerande i det svenska deltar i träffen. Ytterligare är sammanlagt 10 lärare inkopplade, berättar Katja Paulsson som är lärare i tyska och engelska i Virkby gymnasium.
I  går besökte gruppen Hangö och i dag, fredag, har Lojo stått i tur. Den tyska gruppen stannar över helgen.
ANDRA LÄSER