Beslutet om färdtjänster ännu oklart

Välfärdsområdesstyrelsen diskuterade ordnandet av färd- och förmedlingstjänsterna under sammanträdet i tisdags. Färdtjänsterna kommer enligt styrelsen att ordnas i enlighet med de avtal som överförs.

Färdtjänstens framtid är ännu oklar.
Färdtjänsterna för bland annat äldre och funktionshindrade har diskuterats länge inom styrelsen för Västra Nylands välfärdsområde. Man har inte ännu tagit ett slutgiltigt beslut men i övergångsskedet år 2023 ordnas färdtjänsterna en enlighet med de avtal som ingås i de respektive kommunerna eller områdena. Henrik Wickström, vice ordförande för välfärdsområdesstyrelsen, beskriver situationen som en timeout.
ANDRA LÄSER