Platserna där soldatfamiljerna bodde kartläggs – det leder oss till 1700-talet i Snappertuna

Soldattorpen i de svenska bygderna i Finland kartläggs inom stort projekt. Totalt kommer närmare 2 000 rotar att beröras, vilket betyder att över 10 000 namn och familjer lyfts fram.

Peter Bussman, Tom Swahn, Peter Ragnvaldsson och Margaretha Wildtgrube vill rikta ljuset mot de gamla soldattorpen. En del finns kvar, likt den här stugan i Båsa i Snappertuna.
13.10.2021 06:59 UPPDATERAD 13.10.2021 13:06
”Efter Fältskiärens intygan har fehl i foten, Kan icke marchera och utan des mycket swag, får afskied.”
Så här lyder beslutet för soldaten Petter Båsberg under generalmönstringen av Nylands infanteriregemente år 1735. Petter Båsberg, soldat i rote nummer 49 Båsa, Karis kompani, fick eller tvingades lämna de militära leden. I mönsterrullan slås fast att roten inom loppet av tre månader är tvungen att ställa upp en ny karl, en indelt soldat.
Petter Båsberg, tidigare Gimberg, hade inlett sin militära karriär redan 1715 i Sverige, där han föddes 1696. Till Nyland hade han förflyttats 1721 efter Stora ofreden och till hans familj hörde hustrun Mertha och sonen Johan. När han nu efter 20 år i det militära fick avsked var han möjligen även tvungen att flytta ut ur torpet, som utgjorde en del av roten som bönderna var satta att upprätthålla.

ANDRA LÄSER