Ingå SFP valde första kandidaterna

SFP:s lokalavdelning i Ingå har nominerat sina åtta första kandidater för kommunalvalet i april. Dessutom är en ny styrelse vald.

Ingå SFP nominerade på sitt årsmöte följande personer till kandidater i kommunalvalet i april: Tom Backman, Marie Bergman-Auvinen, Andreas Elfving, Johanna Hildén, Mikael Rehnberg, Ingrid Träskman, Annika Wide och Jojje Öberg.

Årsmötet återvalde även Kaj Karlstedt som ordförande för lokalavdelningen. Också styrelsemedlemmarna Marie Bergman-Auvinen, Eivor Björklöf och Anders Wickström återvaldes. Som nya medlemmar valdes Annette Lindholm och Kristian Westerholm.