Välbesökt andakt för hopp och medkänsla

Försvarsministern hedrade de omkomna beväringarna i Ekenäs kyrka.

Vid andakten tändes ljus för de fyra personer som omkom i olyckan.

Under fredagskvällen samlades ett 80-tal personer till gemensam ljusandakt i Ekenäs kyrka. Den tvåspråkiga andakten inleddes klockan 18 och hölls med anledning av den tragiska olyckan mellan en militärlastbil och en rälsbuss i Skogby, Raseborg på torsdagen, där fyra människor miste livet och flera skadades.

Redan på olycksdagen höll församlingen kyrkdörrarna öppna från klockan 12. De som så önskade kunde komma och gå, tända ett ljus eller bara sitta stilla i kyrkbänken. Anställd och frivillig personal fanns på plats för att erbjuda samtalsstöd som nyttjades av flera besökare.

Inför fredagens andakt öppnades kyrkdörrarna redan klockan 16 då det gavs ytterligare möjlighet att i enskildhet tända ljus och samtala med sakkunnig personal.

Ljusandakten som leddes av kyrkoherde Anders Lindström präglades av stillhet och meditation. I sitt tal tog han fasta på människolivets värde och på den djupa medkänslan med de sörjande.

– När livet plötsligt förändras för en annan ser vi oss själva i ändlighetens ljus och vi påminns om vikten av att ta vara på vårt eget liv, varje dag.

Halvvägs i andakten tändes fyra symboliska ljus för de förolyckade.

- I dag tänder vi ljus för dem som dött men också för det goda, för hoppet. Den här andakten är en manifestation för omtanke och omsorg och ett budskap till dem som sörjer mest. Ni är inte är ensamma. De tända ljusen förändrar inte det skedda men de skall ge hopp och styrka att gå vidare, sade Lindström.

I bönerna poängterades att också vi gör som människor i alla tider gjort när man drabbats av chock och sorg - vi vänder oss till Gud i vår nöd.

Både före och efter andakten kunde var och en personligen tända ljus.

Vid andakten, som arrangerades av Ekenäsnejdens svenska församling i samarbete med den finska församlingen på området, närvarade försvarsminister Jussi Niinistö, marinens kommendör, viceamiral Veijo Taipalus, brigadens kommendör, kommodor Arvi Tavaila och stabschef, kommendör Jörgen Engroos.

Vid andakten medverkade kyrkoherdarna Anders Lindström och Esa Lahtinen, kaplan Monica Cleve, församlingspastor Wille Westerholm, kantor Anders Storbacka och ungdomsarbetsledare Markus Andersson. Riitta Saikkonen medverkade med flöjtmusik.

ANDRA LÄSER