Invånare kritiska när Raseborg planerar skrotanläggning bredvid landsbyggdsidyll

Raseborg planerar en skrotanläggning bredvid både ett grönskyddsområde och ett område ”med särskilt miljövärde”. Ekenäsborna Carita Wallgren-Lindholm och Eva-Lisa Heinrichs som bor nära anser att staden inte beaktat bullret och miljöfarorna skrotanläggningen medför.

Carita Wallgren-Lindholm och Eva-Lisa Heinrichs oroar sig för att deras närmiljö förstörs av den planerade skrotcentralen.
Harald Grönstrandharald.gronstrand@hbl.fi
21.09.2022 06:34
Vi står vid Carita Wallgren-Lindholms tomtgräns tillsammans med Eva-Lisa Heinrichs och taxen Raimo. På andra sidan åkern gräver stora maskiner och ljudet mullrar över fälten.

ANDRA LÄSER