Raseborg opponerar sig mot ändring i Nylandsplanen 2050

Raseborgs stad anhåller om besvärstillstånd av Högsta förvaltningsdomstolen mot ett beslut som fattats efter att NTM-centralen i Nyland besvärat sig mot delar av Nylandsplanen 2050.

Så här såg förslaget till etapplandskapsplan för Västnyland ut då det lades fram 2019. Läpp i Karis betecknas i Nylandsplanen som en utvecklingszon för tätortsfunktioner.
20.10.2021 19:30 UPPDATERAD 21.10.2021 08:45
Förvaltningsdomstolen har genom ett beslut den 24 september hävt delar av Nylandsplanen 2050 efter besvär av NTM-centralen i Nyland. Det påverkar Raseborg och det vill staden nu ha ändring på.
NTM-centralens besvär gällde en planbeteckning som fastställer hur stora detaljhandelsenheter ytterom huvudstadsregionen får vara utan att de exempelvis påverkar service och tjänster i centrumområden. Enligt Nylandsplanen ansågs en detaljhandelsaffär utanför huvudstadsregionen ha regionala verkningar först vid en våningsyta på 10 000 kvadratmeter, vilket NTM-centralen inte samtyckte till.
Nylandsplanen består av flera landskapsplaner, de har godkänts hösten 2020. Området Läpp i Karis betecknas i Nylandsplanen som en utvecklingszon för tätortsfunktioner. För Raseborg innebär domstolens beslut att förutsättningarna för en fortsatt utveckling av Läpp försvåras – och därför vill staden att beslutet prövas på nytt.

ANDRA LÄSER