Demokrati är en lyxvara

Kom ihåg att våra medborgerliga rättigheter och friheter kanske är det finaste vi har – vid sidan om bastun.

I samband med alla politiska val pågår en allmän debatt i Finland kring varför man borde (orka) rösta. En dimension i diskussionen handlar om en nedsättande attityd angående demokratin. Det är förstås rätt att peka ut problemen, men jag får ibland en känsla av att man alltför ofta glömmer hur en icke-demokratisk verklighet ser ut.