EU utreder eventuell informationssäkerhetslucka i smittspårningsappar

Efter att ett amerikanskt datasäkerhetsbolag fäst uppmärksamhet vid en eventuell informationssäkerhetslucka i smittspårningsappar utreds frågan nu av EU.

Det är fortfarande säkert att använda Coronablinkern, meddelar Institutet för hälsa och välfärd.
Institutet för hälsa och välfärd meddelar att EU för tillfället utreder en eventuell informationssäkerhetslucka i coronasmittspårningsappar som används inom unionen.

ANDRA LÄSER