Nämndernas förslag underkänns, små bibliotek på fallrepet igen

Raseborgs stadsdirektör Ragnar Lundqvist är inte tillfreds med det budgetarbete nämnderna gjort under hösten. På stadsutvecklingssektionens möte i måndags konstaterade han att staden inte uppnår sparkraven då nämnderna inte godkänt tjänstemännens sparförslag – och lyfte in sparförslagen igen.

Raseborgs stadsdirektör Ragnar Lundqvist kan förstå politikerna som inte vill gå med på alla sparförslag som tjänstemännen kommit med – "det är obekväma beslut att fatta", säger han.
25.11.2020 15:00 UPPDATERAD 25.11.2020 15:11
Raseborgs stadsdirektör Ragnar Lundqvist ser allvarligt på stadens ekonomiska läge. Det är kritiskt, staden riskerar att bli en kriskommun efter räkenskapsperioden 2020. Budgetförslaget för år 2021 har därför gjorts upp så att ett nollresultat ska kunna uppnås – vilket flertalet nämnder obstruerat emot. Det ena sparförslaget efter det andra har strukits av nämnderna. Endast planläggningsnämnden har godkänt sin sektors budgetförslag.
Då stadsutvecklingssektionen möttes i måndags fick den därför ta ställning till ett budgetförslag där sparobjekt lyfts in igen – för att nå stadsstyrelsens krav på ett nollresultat.
– Tjänstemännen fick i uppdrag av stadsstyrelsen att jobba fram ett nollförslag. Tjänstemännen kom med sparförslag som tillsammans skulle ge ett plusresultat på 458 000 euro. Efter att nämnderna plockat bort av sparförslagen landade vi på minus 1,36 miljoner euro i stället, säger Ragnar Lundqvist.

ANDRA LÄSER