Nu kör privatiseringen i gång på allvar

Det är många frågor som skall utredas innan läkarmottagningen vid hälsocentralen i Hangö verkar i privat regi. Förhandlingsskedet är viktigt, det är då staden kan sätta agendan. Personalen vill dessutom veta vad som händer med deras anställningsförhållanden.

Ser framåt. Sirpa Jyrkkänen, Marja-Liisa Vuoristo och Nina Nuutinen är beredda på kommande ändringar.

Med knapp majoritet gav fullmäktige i förra veckan grönt ljus för att privatisera läkarmottagningen vid hälsocentralen i Hangö. Behovet bottnar i att staden inte lyckats besätta vare sig chefs- eller övriga läkartjänster.

Ingen av de läkare som nu arbetar på enheten har heller visat intresse för att axla ansvaret som chefsläkare, en befattning som det enligt lag måste finnas på en hälsocentral.

Grundtrygghetschef Elisabeth Kajander är lättad över att man kommit fram till ett beslut:

– Det är nu det egentliga arbetet börjar. Vi bildar en arbetsgrupp som börjar specificera kraven och utforma dokumenten som ligger som grund för vidare förhandlingar.

Kajander berättar att man kommer att anlita utomstående expertis för att göra ett så gott grundarbete som möjligt. Bland annat kommer arbetsgruppen att ta modell av fall där man lyckats med motsvarande projekt:

– Bolarskog i Esbo är ett exempel, alla varit nöjda och man dessutom fått ner kostnaderna. Även Sjundeå har bra erfarenhet av sin privatisering.

Det finns också exempel på där det mesta gått fel, men enligt Kajander handlar det om kontrakt som knöts på den tiden då kommunerna inte hade erfarenhet av att förhandla med stora producenter, motparten hade helt enkelt ett juridiskt överläge.

Tar sin tid

Kajander bedömer att det tar en till två månader att formulera stadens krav på tjänsteproducenter. Under den här tiden får staden förhandla med möjliga intressenter. Efter att beställningen är klar, läggs den ut i ett nationellt register för allt som konkurrensutsätts i Finland, Hilma.

Under fyra veckors tid kan producenter som är intresserade av att ge ett anbud gå in och bekanta sig med vad staden vill köpa. Under den här tiden är det inte möjligt att föra förhandlingar med någon. Efter att staden fått in anbud, tar de egentliga kontraktsförhandlingarna vid.

Viktiga frågor

Det viktigaste för Hangöborna är att staden nu kan erbjuda dem god vård till en rimlig kostnad.

– I vården ingår även sköterskornas arbete, säger Kajander.

Enligt henne utgör mottagningen ett lämpligt paket att konkurrensutsätta. Det är tillräckligt stort för att intressera producenter, och samtidigt så litet att kommunen kan överblicka helhetsbehovet.

– I de fall då det uppstår problem, handlar det ofta om att man lagt ut för stora bitar på anbud.

Kajander påminner också om att det finns bra producenter som är måna om sitt rykte och därför vill göra ett gott jobb.

Lyssnar på personalen

Tanken är den nuvarande personalen vid hälsocentralen inte skall mista vare sig jobb eller uppnådda förmåner i samband med privatiseringen.

Kajander säger att det finns olika modeller som staden tittar på. Bland annat har man varit i kontakt med pensionsanstalten Keva som har erfarenhet av frågan.

– Sedan måste vi lyssna till personalens egna önskemål innan vi fattar beslut om vilken modell vi går inför.

Privatiseringen sker på tre år, med en option på 1-2 år.

– Det finns kommuner som tecknat längre kontrakt, men vi vill avvakta vad som händer när social- och hälsovårdsreformen träder i kraft, det är ändå den som kommer att styra verksamheten i framtiden.

Personalen lättad

Också personalen är i huvudsak lättad över att man nu kommit fram till ett beslut. Marja-Liisa Vuoristo, tf chefsläkare, Sirpa Jyrkkänen, ledande sköterska och Nina Nuutinen, ansvarig mottagningssköterska, är alla lättade att det klarnat hur man går vidare.

– Tankarna har varit lite tudelade. Det som mest oroat personalen är den egna ställningen in en ny organisation, säger Nuutinen.

I och för sig tycker ingen av dem att arbetet skulle ha haltat i vardagen, även om pusslandet med läkare nog inneburit en hel del extra jobb för Vuoristo.

– Avi, som kontinuerligt utvärderar vår verksamhet har mest anmärkt på att kunderna inte alltid nått fram till växeln. Men det har oftast berott på tekniska problem, och dessutom lett till att både vi oh kunderna blivit bättre på att ringa tillbaka, säger Jyrkkänen.

De tror inte att det faktum att det kommer nya läkare, vilka knappast heller de kommer att bosätta sig i Hangö, märkbart påverkar arbetet.

– Det är svårt att hitta personal som vill bosätta sig i Hangö, kanske beror det på staden ligger så avsides eller att alla i familjen inte hittar jobb, säger Vuoristo.

– Säkert påverkar också tvåspråkigheten, tillägger Jyrkkänen.

Samarbetsförhandlingar pågår

Samarbetsförhandlingarna med personalen har redan inletts. Från arbetsgivarens håll har man presenterat olika modeller som personalen får bekanta sig med. Enligt Nuutinen är förstås alla intresserade av att behålla de förmåner som de hittills uppnått i egenskap av kommunalt anställda.

Det gäller saker som pension, semestrar och möjlighet till fast anställning efter att social- och hälsovårdsreformen träder i kraft.

Klart i höst?

Tanken är att man skall ha hittat en tjänsteproducent till hösten, så att man kan köra i gång den nya modellen då. Marja-Liisa Vuoristo går i pension i slutet av mars, och vem som skall axla ansvaret som chefsläkare fram till hösten är ännu oklart.

– Vi får försöka hitta någon tillfällig lösning till dess, säger Vuoristo.

ANDRA LÄSER