I höst blandas Hangöbarn över språkgränserna för gemensamma lektioner

Nu ska kontakterna bli tätare mellan de svenskspråkiga och finskspråkiga eleverna i Hangö. Språkduschtandem är en av de nya målsättningarna som ska beaktas då verksamhetsplanerna görs upp. Kanske kan satsningen på tvåspråkighet rent av bli ett trumfkort för staden.

Birgitta Mannström, chef för småbarnspedagogiken, och bildningsdirektör Karl-Erik Gustafsson tycker det är ett steg i naturlig riktning att Hangö nu satsar hårdare på tvåspråkigheten.
01.05.2021 09:52 UPPDATERAD 01.05.2021 16:55
En rikedom för Hangö som inte kostar något, så beskriver Birgitta Mannström, chef för småbarnspedagogiken, Hangö stads satsning på tvåspråkighet. Från och med hösten kommer man att införa språkduschtandem för alla förskolebarn och elever upp till årskurs tre.
– Men det handlar inte om en strikt gräns vid tredje klass, utan tanken är nog att också äldre elever ska omfattas av detta, men exakt hur och i vilken utsträckning är i nuläget oklart, säger bildningsdirektör Karl-Erik Gustafsson.
Vad innebär då språkduschtandem och hur skiljer det sig från språkbad, som kanske är ett mera känt begrepp? I allmänna ordalag kan man beskriva det som en lättare form av språkbad. Det som formellt går under beteckning språkbad är mera omfattande, mera reglerat och kräver personal med specialkompetens för språkbadsundervisning.

ANDRA LÄSER