Luckan Raseborg hämtar hem magishow och klossteater från sin resa med Kulturtåget

Under det gångna året har anställda på Luckan Raseborgs fått stifta bekantskap med barnkultur på olika håll i Svenskfinland inom ramarna för samarbetsprojektet Kulturtåget. Väl hemkomna från tågluffen har de fickorna fulla av program som stadens barn får njuta av nästa år.

I musikkomedin Osynlig av Nurinpäin Kollektiivi får publiken följa med Los vardag och dagliga kamp om att våga vara synlig. Pjäsens arbetsgrupp består av raseborgarna Victoria Lindqvist, Pauliina Vesslin och Maria Zitting.
Benjamin Lundinbenjamin.lundin@vastranyland.fi
08.12.2022 09:30 UPPDATERAD 08.12.2022 11:29
Kulturtåget är ett ettårigt samarbetsprojekt mellan fyra barnkulturcenter i Finland. Som huvudman för projektet fungerar Österbottens barnkulturnätverk (Bark) och de medverkande organisationerna är Sagalunds barnkulturcenter i Kimito, Lilla Villan i Sibbo och Luckan Raseborgs barnkulturcenter.
Kulturtågets partnerorganisationer har under det gångna året rest runt i Svenskfinland och besökt varandras verksamhetsorter för att nätverka, bekanta sig med verksamheterna och planera framtida gemensamma projekt.
”Genom att knyta kontakter och lyfta fram olika barnkulturproduktioner och föreställningar vill projektet främja kännedomen om kulturutbudet i respektive region”, skriver Luckan Raseborg i ett pressmeddelande.

Synliggjorde staden med pjäs om osynlighet

Ett konkret resultat av tågresan är att barnkulturcentren har beställt in föreställningar från de olika orterna. En av stadens exportpjäser var den dockteaterinspirerade musikkomedin Osynlig, som Luckan Raseborg visade upp när Kulturtåget tuffade till staden den 21 oktober.
Den 2 december fick även lokala elever i årskurs 3 och 4 i Raseborg se pjäsen.
Bland de föreställningar som Luckan Raseborg har beställt in och kommer att visa i kulturhuset Fokus i Karis under nästa år är en magishow med trollkonstnär Robert Jägerhorn (lö 11.3), en konsert med världsmusikbandet Raka bananer (lö 25.3) och en ordlös klossteater med dockkonstnär Rosa Halme (ons 19.4).
Projektet Kulturtåget genomförs med understöd av Svenska kulturfonden.

ANDRA LÄSER