Sjundeå vill hoppa på Ingås utvecklingståg – fiskar nya invånare bland dem som ska bygga anläggningar i grannkommunerna

Sjundeå vill profilera sig som en potentiell bostadsort för dem som i framtiden ska jobba i de planerade stora industrierna i Kyrkslätt och Ingå. Därför köper kommunen marknadsföringsinnehåll av ett företag i Raseborg.

Mira Strandbergmira.strandberg@vastranyland.fi
02.02.2023 15:30 UPPDATERAD 06.02.2023 08:53
Sjundeå kommun köper marknadsföringsmaterial av företaget Intous i Raseborg för drygt 12 000 euro. Kommunen konstaterar att stora industriinvesteringar planeras i grannkommunerna, och att Sjundeå redan i byggskedet av de här satsningarna ska profilera sig som en möjlig bostadsort för dem som ska jobba där i framtiden. 
Behovet av marknadsföring ökas också av nyöppningen av hotellet i Sjundeå och den stora golfturneringen i Pickala, som kommunen sponsorerar.

ANDRA LÄSER