Utåtriktat och lustfyllt i Hangö

– Experimentellt måste inte betyda navelskådande, säger Jonas Welander som är ordförande för Hangö teaterträff. Årets festival ska bli en lovsång till teaterns mångfald.

Låg tröskel. – Det är viktigt att lyfta upp sådant som annars inte når ut och ge utrymme åt estetiska uttryck som annars hamnar i marginalen, säger Jonas Welander. Till vänster verksamhetsledare Robin Sundberg.

I helgen samlas teaterfolket i Hangö, som det gjort sedan början av nittiotalet. Men årets samling är början på en ny era för festivalen. En färsk styrelse vill förnya konceptet och samtidigt bevara den anrika traditionen.

Styrelsen ställde sig frågan: vad betyder Hangö teaterträff för oss? Svaret var öppenhet, småskalighet och experimentlusta, men i all sin skärpa träder konturerna för den nya festivalen fram först när festen sätter i gång längs gator och stränder, på krogar och i lokaler. När ingen egentlig teaterlokal existerar får man jobba med det som finns.

Klart var – allmän logik till trots – att festivalen, som från start vuxit och utvecklats organiskt i takt med fältet runtomkring, skulle krympa. Nu ska föreställningarna bli färre och därmed få mer uppmärksamhet.

– Vi vill lyfta fram sådant som annars skulle drunkna i massan, säger ordförande Jonas Welander.

Sammanfattar och inspirerar

Den tradition som skapats av regissören Erik Pöysti och konstnären Antonia Ringbom förs vidare av unga krafter när teaterfältet samlas för 26:e gången. Verksamhetsledare Robin Sundberg är inne på sin fjärde Hangösommar. Han ser festivalen som en avslutning och en nystart – på träffen är det fritt fram att diskutera, debattera, knyta ihop och inspireras inför nästa säsong.

En anrik tradition med en etablerad publik är inte helt lätt att ta över.

– Vi värnar om arvet, men Hangö teaterträff har alltid speglat arrangörernas intressen, säger Jonas Welander som själv medverkat i olika roller under många år, bland annat som en av de många volontärer som varje sommar gör det hela möjligt.

Han vet vad som gör festivalen unik. Nu gäller det att utveckla och värna. Allt ska inte förnyas – på Svenskfinlands kanske mest demokratiska festival ska du fortfarande kunna sitta på samma krog och diskutera konsten oberoende om du är en internationellt känd scenkonstnär eller en 19 år gammal volontär.

Uppkopplad verklighet

Unikt för i år är att merparten av programnumren uppförs av icke-etablerade teatrar och arbetsgrupper. Många fräscha aktörer, menar Welander.

Också internationella namn står på repertoaren, Zachary Oberzans turné med uppsättningen The Great Pretender är ett av dem – ett stort namn i en liten stad.

Teaterträffen är en utstuderat finlandssvensk festival – men ändå inte. Jonas Welander ser det finlandssvenska fältet som bara en aspekt av identiteten. Många av föreställningarna går att förstå oberoende av språkkunskap. Verket Room Without Escape av gruppen Nameless strömmas live, och plötsligt vidgas publiken från lokal till global.

– Oavsett var man är går det inte att isolera sig i dagens värld.

Nya sätt att se på teater står i fokus, och festivalen tar för första gången steget ut i bygden. I Track, premiär av en ung arbetsgrupp, stiger publiken på en buss till Lappvik där andra akten äger rum innan det är dags att hoppa på bussen tillbaka till Hangö.

Den som vill höra klingande västnyländska behöver heller inte leta länge, Raksamonologer av Doonarna beskriver Welander som en rolig och lokal uppsättning. Den speglar det eviga byggandet och rivandet som också är närvarande i det helt praktiska festivalarbetet.

Lokala publiken viktig

Ur ett Västnyländskt perspektiv har festivalen en viktig funktion, utbudet av proffsteater på svenska ökar explosionsartat under ett veckoslut. Branschfolk blandas med lokalbefolkning, och målet är att bjuda på något för var och en. Det finns en lokalpublik som också den nya styrelsen kommer att vara lyhörd inför. De mer experimentella numren blandas med barnprogram och mer traditionellt material.

Tröskeln ska vara låg och en lätthet ska finnas i konsten.

– Experimentellt måste inte betyda navelskådande eller att skådespelarna sitter tysta i ett hörn i fyra timmar. Det kan också vara utåtriktat och lustfyllt, säger Welander.

Det kan vara svårt att undvika festivalen om du befinner dig i Hangö – med stor sannolikhet råkar du ut för ekorrar som vill dig något eller en mikrofon som vill höra din story. På en större ort går folk hem och sover, säger Welander, i Hangö är det svårare att fly fältet. Festivalen blir en upplevelse avskuren från vardagen.

Också vädret utgör ett spänningsmoment som kan vända upp och ner på arrangemangen. Ett år köpte festivalen upp alla regnkläder på Säästöpörssi, men så kan det gå när den huvudsakliga scenen består av gator, klippor och stränder.

– I en tid där allting ska centraliseras är det värdefullt att det ordnas evenemang också på små orter, säger Robin Sundberg som upplevt Hangö i såväl strålande sol som vågrätt regn. Två helt olika upplevelser.

Arrangörerna ser det som viktigt att engagera också ortsborna, inte enbart sommargästerna. Festivalen ska vara synlig i ortsbornas Hangö. Program utspelar sig till exempel på restaurang Maret.

ANDRA LÄSER