Fabriksuddens plan väckte en sista debatt

Nuvarande stadsfullmäktiges sista möte inleddes med en tyst minut för bortgångne tidigare stadsdirektör Arvi Suvanto. Kort därefter började Fabriksuddens detaljplan diskuteras.

Tre omröstningar. Åsikterna var spridda men efter omröstning gick Hangö stadsfullmäktige in för att godkänna stadigvarande boende på Fabriksudden.
23.05.2017 20:30 UPPDATERAD 23.05.2017 22:11
Frågan om beteckningen för bostäderna på Fabriksudden väckte debatt på stadsstyrelsens möte i slutet av april, och så blev det även på fullmäktigemötet i tisdags, med besked. Stämningen blev stundvis hätsk, och några ledamöter ansåg sig till och med ha blivit lurade, då man nu skulle besluta om en beteckning som godkänner bostäder, men inte hotell längst ut på udden.
Stadsdirektör Denis Strandell inledde med att redogöra för alla fördelar med att använda den AL-beteckning som stadsstyrelsen föreslagit.
På ett AL-område får det finnas bostadshus samt affärs- och kontorsbyggnader. Även om det ger lägre fastighetsskatt, förutsatt att 50 procent av de boende är stadigvarande, kan det ge nya skattebetalare. På ett AL-område godkänns även något högre bullernivåer, vilket gynnar verksamheten i Östra hamnen.
På alternativet, ett KL-område, får det däremot finnas enbart affärer, kontor och hotell, men man får inte bo stadigvarande på området och det kan därmed inte ge nya skattebetalare, vilket Hangö behöver.

Tre omröstningar krävdes

Birgitta Gran (VF) förnyade ändå sitt förslag om att använda en KL-beteckning, och understöddes av flera ledamöter. En remittering föreslogs också av Eero Koli (C) och fick understöd för en omröstning, men där förföll förslaget med rösterna 30-5.
Efter en omröstning om själva beteckningen kunde stadsstyrelsens förslag om AL-beteckningen därefter klubbas igenom med rösterna 22-13.
På förslag av Yrjö Sahlstedt (SFP) strök man däremot kravet på Havsgatan som gågata i planen. Det begränsar bara staden. Dessutom är det onödigt då till exempel stadens gågata Berggatan inte åren en gågata i någon plan, men ändå kan vara det. Strykningen vann i omröstning med rösterna 32-3.
För det KL-område som vid sidan av AL-området finns på udden godkände fullmäktige även en precisering av byggrätten till 3 700 kvadratmeter. På det KL-området planeras Hotell Regattas hotellutvidgning.
Efter tre omröstningar kunde den nya detaljplanen därefter godkännas slutgiltigt. Många ledamöter var tacksamma för att ett långt projekt är över.

ANDRA LÄSER