Positiva corona-nyheter inför hösten från THL

Situationen är stabil trots att smittofallen ökar, coronan är här för att stanna, vaccinen fungerar bra och nya restriktioner till hösten osannolikt. THL:s informationstillfälle gav ändå sist och slutligen lugnande besked inför hösten.

Mika Salminen har blivit något av en galjonsfigur för Finlands kamp mot coronaviruset.
Institutet för hälsa och välfärds, THL:s, hälsosäkerhetschef Mika Salminen berättar under morgonens informationstillfälle att smittoläget i Finland är stabilt.
Under den senaste veckorna har antalet smittofall igen ökat men enligt Salminen är det en helt naturlig utveckling. Nya varianter av omikron sprider sig i samhället som bäst.
– Viruset kommer och går i vågor men är här för att stanna. Ändå ska man inte vara allt för orolig, finländare har vaccinerat sig i hög grad vilket enligt THL: beräkningar har räddat 10 000 liv. Coronans dödlighet har också minskar till att nu vara på promillenivå i Finland, berättar Salminen i det direktsända informationstillfället.
Salminen påpekar att det inte är THL som inför nya restriktioner utan att det är ett beslut som måste göras baserat på hur hög belastning vården klarar av. Samtidigt påpekar han att beslutsfattare måste vara beredda att anpassa vården enligt att pandemin inte kommer att försvinna helt. Planer på en femte vaccindos har inte THL vid det här läget.
Överlag påpekar THL:s panel under tillfället att man ska vara försiktig med att titta på siffror och statistik. Forskningsprofessor Markku Peltonen poängterar att man i dag testar sig hemma vilket gör coronaläget svårare att följa med.
Under den senaste tiden har hög coviddödlighet i Finland varit på tapeten i media men också här manar Peltonen till lugn.
– Vi måste komma ihåg att Finland har en äldre befolkning än Sverige och Norge som man har jämförts med. Coronan är fortsättningsvis farlig för äldre med underliggande sjukdomar men man måste komma ihåg att Finland under hela pandemin haft en dödlighet som är bland den lägsta i Europa, berättar Peltonen.

Nya restriktioner osannolika

Under informationstillfället var inte nya restriktioner aktuella. Inte heller är den finska befolkningen intresserad av nya restriktioner fast smittoläget skulle förvärras.
I enkät publicerad idag av MTV-uutiset var speciellt unga emot att stänga ner samhället. Endast 21 procent stödde restriktioner medan 61 procent vill hålla samhället öppet även om smittospridningen ökar. Resterande hade ingen åsikt.
I åldersgruppen 65+ stödde 40 procent nya restriktioner medan 42 procent var emot.

ANDRA LÄSER