Riskträd avlägsnas vid järnvägen mellan Karis och Hangö

Under våren avlägsnar Trafikledsverket riskträd längs banavsnittet mellan Karis och Hangö. Arbetet är en del av elektrifieringen av järnvägen.

Jesper Sundströmjesper.sundstrom@vastranyland.fi
30.01.2023 10:38 UPPDATERAD 31.01.2023 12:48
Elektrifieringen av järnvägen mellan Hyvinge och Hangö är i full gång. Under våren kommer Trafikledsverket inleda arbetet med att avlägsna riskträd längs banavsnittet mellan Karis och Hangö. I ett pressmeddelande uppger Trafikledsverket att fällningen av träden, uppskattningsvis, pågår till slutet av året.
Träden fälls på järnvägens skyddsområde, ett område som är beläget på båda sidor om järnvägen och sträcker sig 30 meter från mitten av det yttersta spåret.
– Vid behov kan man också bli tvungen att avlägsna träd från tomter som ligger på järnvägens skyddsområde. Vi inspekterar gårdsträden på tomterna enskilt på tomtägarens begäran vid avlägsnandet av trädbeståndet. Markägarna meddelas separat per brev om avlägsnandet av trädbestånd, säger projektchef Harri Sakki vid Trafikledsverket i pressmeddelandet.
Som banhållare har Trafikledsverket rätt att avlägsna träd och höga buskar från järnvägens skyddsområden för att förbättra säkerheten. Trafikledsverkets avlägsnande av riskträd medför inga separata kostnader för markägarna. Eventuella ersättningar för avlägsnande av trädbestånd avtalas separat med markägarna, meddelar Trafikledsverket.

ANDRA LÄSER