Raseborgs Energi kan investera mer i vindkraft

Stadsutvecklingssektionen föreslår för stadsstyrelsen att styrelsen för Raseborgs Energi ska ges fullmakt att besluta om nya investeringar i Katternö Kraft.

Stadsutvecklingssektionen i Raseborg föreslår Raseborgs Energis styrelse ska ges fullmakt att besluta om nya investeringar i vindkraft.
24.02.2021 14:00
Raseborgs Energi äger sedan tidigare cirka 10 procent av aktierna i Katternö Kraft, samt vindkraftsandelar genom bolaget. För närvarande bygger Puhuri, som Katternö i sin tur äger andelar i, två nya vindparker i norra Österbotten. De ska stå klara vintern 2021–2022.

ANDRA LÄSER