Corona tidigarelägger proven i realämnen

Studentexamensnämnden har i dag tillsammans med Undervisnings- och kulturministeriet fattat beslut om att tidigarelägga studentexamensproven i realämnena med en vecka.

Studentexamensnämndens beslut är förståeligt men inte oproblematiskt, säger FSS ordförande Emilie Jäntti.
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS tar emot studentexamensnämndens beslut om att tidigarelägga proven i realämnen med oro.
Studentexamensnämndens beslut är förståeligt, under rådande omständigheter med den snabba spridningen av coronaviruset – men inte oproblematiskt, konstaterar FSS ordförande, Ekenäsbördiga Emilie Jäntti.
– Studentexamensproven är en jätteviktig del av tusentals abiturienters liv, inte minst för att antagningen till tredje stadiet numera i hög utsträckning baserar sig på studentexamen, säger Emilie Jäntti.
Vårens examinander har prickat in vårens provdatum i sin kalender långt i förväg och förberett sig därefter. Tidigareläggandet av realproven innebär i värsta fall att en studerande skriver hela fem prov på fem dagar.
Syftet med tidigareläggandet av realproven är att kunna arrangera proven innan coronavirusläget utvecklas så att proven inte kan ordnas i alla gymnasier. Man vill därigenom trygga utexamineringen av studenterna.
Samtidigt medför situationen att studerande sätts i olika utgångslägen och en rättvis behandling av studenterna i vårens antagningsförfarande blir svår.
– Rådande omständigheter är djupt olyckliga. I antagningsförfarandet ska vårens abiturienter tävla om samma studieplatser trots att en del examinanders provförberedelseplaner gått i stöpet och lästiden förkortas med en vecka, vilket naturligtvis inverkar på provframgången. Hur kommer detta beaktas i vårens antagningsförfarande då situationen försätter studerande i olika utgångslägen, frågar sig Jäntti.

ANDRA LÄSER