Alltför många unga mår dåligt

Dagligen pensioneras sju personer under 25 år. Så här får det inte vara i en välfärdsstat.

Enligt en studie gjord av FN är Finland världens gladaste land. Största delen av barnen och de unga mår bättre än någonsin förr, men samtidigt mår cirka 10 procent verkligen dåligt. Problem med orken och den psykiska hälsan har ökat oroväckande bland barn och unga. Enligt enkäten Hälsa i skolan 2019 har ensamheten bland barn och unga i Nyland blivit vanligare. Allt fler skolelever berättar att de inte har en enda god vän. De psykiska problemen har också ökat. Glädjande var att mobbningen i skolan minskat. Mycket finns dock ännu att göra också på den fronten.
Institutet för hälsa och välfärd THL har låtit göra en studie där man har jämfört barn som föddes 1987, alltså lågkonjunkturens barn, och barn som föddes 1997 – de som växte upp under Nokias tillväxtperiod. Under båda tidsperioderna var andelen familjer som behövde utkomststöd lika, men på tio år hade antalet barn placerade utanför hemmet fördubblats och den psykiska ohälsan hade ökat. Över en femtedel hade fått en psykiatrisk diagnos.
Det ser ut som problemen hopar sig för en liten grupp av befolkningen. Familjebakgrunden och hemkommunen påverkar starkt hur barnets framtid kommer att se ut. Vart fjärde barn lever i en familj där den ena eller båda föräldrarna har psykiska problem eller drogproblem som kräver vård. Barndomsupplevelserna påverkar starkt risken att insjukna i depression eller andra psykiska sjukdomar. Utan förebyggande stödtjänster insjuknar cirka 60 procent av barnen vars föräldrar varit deprimerade i depression innan de fyller 25 år.
Nästan hälften av pensionerna på grund av arbetsoförmögenhet är beviljade på grund av psykisk ohälsa. Dagligen pensioneras sju personer under 25 år. Så här får det inte vara i en välfärdsstat. Vi måste förebygga problemen genom att stöda familjerna i god tid. Därför ska Antti Rinnes regering bland annat stärka förebyggande tjänster för familjer och utarbeta en nationell psykvårdsstrategi. Det kommer att riktas resurser för att förbättra tillgången till psykvårdstjänster både för barn och vuxna. Det är bra att regeringen tar psykisk ohälsa på allvar. Alla barn och unga är värda en trygg barndom och ett samhälle där familjerna får det stöd de behöver.

Anette Karlsson,

vice ordförande, Finlands svenska socialdemokrater

ANDRA LÄSER