Insändare: Svar på Otto Anderssons insändare angående Yle:s framtid

20.12.2022 19:08 UPPDATERAD 31.12.2022 12:05
Otto Andersson kritiserar Samlingspartiets alternativa budget för år 2023 och förslaget om en nedskärning av Yle:s budget med 124 miljoner euro. Han påstår att detta är ett hot mot det svenska inom Yle.
Så är dock inte fallet. Samlingspartiet vill inte skära i det svenska utbudet inom Yle. För det andra är det Yle:s styrelse som besluter om Yle:s programutbud.
Samlingspartiet vill sätta de offentliga finanserna i balans under de kommande två valperioderna. Vi har snart en statsskuld på 150 miljarder euro, och under de fyra senaste åren har SFP varit med i en vänsterregering och upplånat rejält över 40 miljarder. Statsskulden har under denna valperiod ökat med 40 procent. Det är ansvarslöst.
Yle finansieras med en särskild Yle-skatt. Den förmodas inbringa 600 miljoner under år 2023. Om man jämför med Sverige, vars befolkning är dubbelt Finlands, har SVT en budget på 400 miljoner. Så med de kvarstående 475 miljonerna klarar sig Yle mer än väl att sköta sitt uppdrag.
Yle kan bra ta bort en hel del kommersiella program och annat som inte är public service. Det kan de kommersiella kanalerna ta hand om.
Vi i Samlingspartiet vill naturligtvis hålla kvar de svenska som är inom ramen för dess public service verksamhet.
Sture Fjäder, Ordförande, Borgerlig Samling, Samlingspartiets svenska riksorganisation, Esbo/Hangö