Dagvården blir billigare än planerat

Kostnaderna för daghemssektorn i Ingå kommer att gå rejält under budget i år.

Mira Strandberg
26.09.2018 10:00
Småbarnspedagogiken i Ingå har under de första åtta månaderna i år använt bara 58 procent av den summa som budgeterats för verksamheten. Enligt prognoser kommer småbarnspedagogiken att gå 290 000 euro under det budgeterade.
Den största orsaken är obesatta tjänster. Till exempel skiftesvården, som kommunen tog över i fjol, har knappt använts eftersom så få barn har behövt dagvård under veckoslut och nätter.
– Men nu från hösten ser skiftesvården ut att öka, så vi får följa med och se hur det blir, säger chefen för småbarnspedagogik Charlotta Nyholm.

Mera klirr i kassan

Inte heller summan som reserverats för köp av tjänster har använts. Den största orsaken till detta är att Ingå har köpt mindre tjänster av andra kommuner än planerat.
Därutöver går intäktssidan på plus. Enligt prognoser för året kommer de avgifter som föräldrar betalar för dagvården att inbringa nästan 60 000 euro mer än beräknat. Dagvårdsavgifterna sänktes i fjol och uppskattningen av intäkterna baserade sig det. Men Dagvårdsavgifterna beror i slutändan ändå på familjens inkomster, vilket kommunen har svårt att förutse.
– Det visade sig att familjerna har haft större avgifter än jag hade räknat med. Det har varit svårt att uppskatta, säger Nyholm.

Svårt att rekrytera

Vid sitt möte på onsdag ska bildnings- och välfärdsnämnden i Ingå också ta ställning till ett förslag som ska göra det möjligt att i vissa fall öka gruppstorleken på daghemmen. Ingå kommun har sedan några år tillbaka fattat ett beslut om att daghemsgrupperna för över treåringar ska ha 21 barn. Enligt lagen är den maximalt tillåtna gruppstorleken 24 barn över tre år per tre vuxna.
Nu föreslår chefen för småbarnsfostran att nämnden ska besluta att det vid behov ska gå att öka gruppstorleken till 24 barn.
– Det handlar inte om att vi ska plocka in barn och fylla våra grupper, absolut inte. Det ska göras bara i sådana fall då det är familjevänligt och för barnets bästa. Vi vill kunna göra smarta lösningar, säger Nyholm.
Exempelvis kan det handla om att flytta ett barn till en annan grupp i samma dagis i stället för att flytta det till ett annat daghem. Ändringen har inte heller med personalstyrkan att göra, även om dagvården har haft problem att rekrytera främst finskspråkiga barnträdgårdslärare. 64 procent av barnträdgårdslärarna i kommunen är behöriga, för barnskötare är siffran 76 procent.