Föraren i Skogbyolyckan friad på alla punkter – försvaret mycket nöjd med beskedet

Enligt rätten begick föraren inget fel då han körde över plankorsningen. Det var omöjligt för honom att se rälsbussen i tid.

Rätten friar föraren i Skogbyolyckan från alla åtal. Det var fråga om en olyckshändelse.

Västra Nylands tingsrätt förkastar åtalen mot den unga mannen som körde lastbilen i den så kallade Skogbyolyckan. Tingsrättens beslut kom på torsdagen.

Tre beväringar vid Nylands brigad dog och fem skadades när Försvarsmaktens lastbil krockade med VR:s rälsbuss vid en obevakad plankorsning i Raseborg i oktober 2017. Riksåklagaren krävde att föraren straffas för äventyrande av trafiksäkerheten, tre dödsvållanden och tjänstgöringsbrott.

Enligt riksåklagaren hade föraren uppsåtligen eller av oaktsamhet brutit mot vägtrafiklagen genom att inte vara uppmärksam på att rälsbussen närmade sig. Föraren borde ha förstått att sikten från förarsätet mot höger var obefintlig eller väldigt dålig.

Förarens försvar bestred åtalen. Enligt försvaret var kollisionen en olyckshändelse. Föraren agerade varken uppsåtligen eller av oaktsamhet när han körde in i plankorsningen.

Efter att ha tagit del av bevisningen anser rätten att föraren var oskyldig till olyckan. Därmed valde rätten att förkasta alla tre åtalspunkter.

Olyckan var en olycka

Enligt rätten var plankorsningen byggd så att det var omöjligt för föraren att upptäcka rälsbussen tid. Ingen av de andra personerna i förarhytten hade heller upptäckt rälsbussen. Dessutom var vädret dåligt och plankorsningen saknade varningsanordningar.

– Tingsrättens uppfattning är att olyckan kunde ha undvikits om en person stått vid plankorsningen och gett tecken åt föraren när det är tryggt att köra genom plankorsningen, skriver rätten.

Enligt rätten hade den aktuella korsningen ändå inte uppfattats som farlig inom Försvarsmakten och Försvarsmakten hade heller inte anvisat sina förare att stiga ut ur bilen för att försäkra sig om att kusten var klar.

Rätten konstaterar också att plankorsningen var del av en allmän väg och att föraren hade rätt att lita på att vägen var byggd så att det var möjligt att upptäcka rälsbussen.

– Det att man skulle förutsätta att [svaranden] – i motsats till andra beväringar och trafikanter – borde ha insett hur farlig korsningen är, och att han följaktligen borde ha bett en annan person hålla utkik, är orimligt med hänsyn till ovan refererade omständigheter, skriver rätten.

Rätten besökte olycksplatsen när Skogbyolyckan behandlades i tingsrätten i september.

Enligt rätten är det därmed klart att olyckan de facto var en olycka.

– Sammanfattningsvis konstaterar tingsrätten att gärningen snarare grundar sig på olyckshändelse än på oaktsamhet. [Svaranden] har inte åsidosatt den aktsamhetsplikt som han under rådande omständigheter haft. Således ska åtalen i punkterna 1–3 samt övriga yrkanden förkastas, skriver rätten.

Rätten besökte olycksplatsen när Skogbyolyckan behandlades i tingsrätten i september.

Riksåklagaren överväger åtgärder

Förarens advokat Mikko Puhakka uppger att han är nöjd med tingsrättens beslut.

– Jag är väldigt nöjd med domen å min klients vägnar. Domen är väl motiverad och i enlighet med min klients ståndpunkt. Det vill säga, att det var fråga om en olycka, säger Puhakka.

Riksåklagare Anssi Hiivala vid Riksåklagarens ämbete säger att biträdande riksåklagaren ska sätta in sig i motiveringar.

– Det återstår att se om den leder till ytterligare åtgärder från vår del, säger Hiivala.

Riksåklagaren har en vecka på sig att uttrycka missnöje med domen. Om riksåklagaren nöjer sig med domen så kommer den att vinna laga kraft.

Skogbyolyckan

Olyckan ägde rum kring klockan 8 på morgonen den 26 oktober 2017. Försvarsmaktens lastbil krockade med VR:s rälsbuss vid en obevakad plankorsning i Skogby nära Ekenäs i Raseborg.

Tre beväringar vid Nylands brigad dog och fem skadades i lastbilen. De döda beväringarna var från Vanda, Pedersöre och Karleby.

I juni 2018 konstaterade Olycksutredningscentralen att det var så gott som omöjligt för lastbilens förare att se tåget under rådande omständigheter.

I september 2018 beslöt häradsåklagaren att inte väcka åtal i olyckan, men beslutet upphävdes i mars 2019 då riksåklagaren beslöt att åtal skulle väckas trots allt.

Ärendet behandlades i Västra Nylands tingsrätt i början av september 2019. Enligt rätten var föraren oskyldig.

ANDRA LÄSER