För liten p-plats sinkar hamnprojekt

Senast 2018 måste Ingå båthamnar Ab ha emission och utöka mängden båtplatser. Längre går det inte att vänta, för modernare bryggor brådskar.

Angeläget. Enligt Hannu Pesonen, styrelseordförande för Ingå båthamnar, är behovet att utvidga småbåtshamnen stort.
– Processen har dragit ut på tiden alltför länge, säger Hannu Pesonen som är styrelseordförande för aktiebolaget Ingå båthamnar.
Redan hösten 2014 var det meningen att bolaget, som är ett dotterbolag till Ingå kommun och som kommunen äger till 100 procent, skulle privatiseras och ha en aktieemission. Kommunens ägoandel skulle då minskas till 34 procent.
I samma veva var det meningen att hamnen skulle utvidgas. I dag finns det 660 platser i hamnen och så gott som alla är fyllda. Bara enstaka lediga platser finns att hyra. Siktet är inställt på 1 000 platser. Både privatiseringen och utvidgningen är fortfarande målet men praktiska arrangemang i hamnen sätter käppar i hjulet: det finns för få parkeringsplatser.
– Vi kan inte sälja aktier för båtplatser om vi inte har parkeringsplatser. Och vi kan inte utvidga. Så vi måste vänta tills kommunen har löst frågan med parkeringsplatser i hamnen, säger Pesonen.

Hamnfunktioner planeras långsamt

På den punkten ger planläggningschef Minna Penttinen inte stort hopp om snabba ryck. Den godkända detaljplanen för Ingå båthamn möjliggör en utvidgning av båthamnen men de övriga hamnfunktionerna har inte specificerats i planen. I stället jobbar kommunen på en separat plan för hur detaljplanen för Ingå båthamn ska förverkligas i praktiken.
– Arbetet pågår men det har legat nere en tid nu. När det blir klart är svårt att säga, säger hon.
Förutom parkeringen på båthamnssidan är också den övriga parkeringen i kommuncentrum ett dilemma.
– Under sommarsäsongen när alla båtar är i användning, sommargästerna kommer och folk är mera i rörelse blir det trängsel på parkeringarna. Hur det ska lösas är något vi måste fundera på.
Inför den här sommaren kommer inga stora förbättringar att ske, men lite första hjälpen planeras.
– Främst handlar det om att organisera parkeringsplatserna lite bättre och märka ut parkeringsrutorna tydligare, säger Penttinen.

Gamla bryggor dyra att underhålla

I väntan på privatiseringen och aktieemissionen har småbåtshamnen legat lågt med investeringar. Nu har man ändå kommit till vägs ände vad gäller några av bryggorna, och större åtgärder är nödvändiga.
– En av bryggorna är i så dåligt skick att den inte längre går att reparera. Vi måste göra någonting redan i år, säger Hannu Pesonen.
Därför har aktiebolaget fått grönt ljus av kommunstyrelsen för att investera i en ny brygga i år och två till nästa år.
– Vi reparerade K- och J-bryggorna i fjol men nästa år måste de förnyas.
Reparationsåtgärder kostar hamnbolaget åstkilligt per år. Varje år måste de stolpar som är nerpålade vid en del av båtplatserna slås ner igen, bytas ut eller repareras.
– Det kostar 100 euro per stolpe att reparera dem, det är en ganska hög kostnad. Det är gammalmodigt, vi måste få nya bryggor. Vi kan spara i underhållskostnader.

Aktier höjer stugvärdet

En privatisering av båthamnen innebär att största delen av båtplatserna skulle bli sådana att man måste vara aktieägare för att få en båtplats.
– Men vi lämnar 34 procent av platserna i kommunens ägo så de kan hyras ut, säger Pesonen.
Att äga aktier i båthamnen är enligt Pesonen ändå till fördel för dem som har en stuga ute i Ingå skärgård.
– Det höjer värdet på fastigheten om man också har en båtplats, säger han.
En annan fördel med ett privat bolag är att det blir lättare att utveckla hamnen.
– Så länge den är i kommunal ägo finns det alltid viktigare platser att använda pengarna till om kommunen får en vinst. Redan nu då vi är ett separat aktiebolag har vi lättare kunnat investera och till exempel fått en bra kameraövervakning i hamnen.

Hoppas på djupare farled

Förutom nya bryggor och flera båtplatser är en djupare farled något som skulle gynna hamnen, menar Pesonen. Nu är farleden 1,9 meter djup men 2,5 meter skulle vara önskvärt. Pesonen har en plan för hur det kunde lösas.
– När Balticconnector byggs kommer det att finnas folk här som är experter på den typens verksamhet. Kanske finns det något sätt som vi kunde dra nytta av dem när de en gång är här, för att bara beställa dem hit för att göra farleden djupare blir för dyrt.

ANDRA LÄSER