Nylands brigad övar tillsammans med svenskt regemente – Marinen genomför flera övningar samtidigt

Nylands brigad utför just nu kuststridsövningar i Hangö, Syndalen och på Skärgårdshavet. Men Marinen märks också på andra håll.

Bilden är tagen när Nylands brigad övade på Hästö-Busö för några år sedan.

I går inledde Marinen ett flertal övningar där fokus lades på att skydda sjötrafiken och skapa en lägesbild. Marinen koncentrerade sig också på stridsuppgifter och eldanvändning vid kusten. I ett pressmeddelande skriver Marinen att övningen pågår till och med slutet av nästa vecka. Marinkommendör, konteramiral Jori Harju, leder övningen.

ANDRA LÄSER