Förhandsröstningen har börjat – här röstar du i Västnyland

Här hittar du information om vad som gäller om du vill förhandsrösta i Hangö, Ingå, Kyrkslätt, Raseborg, Sjundeå eller Virkby.

Förhandsröstningen i Finlands riksdagsval har börjat och pågår mellan den 22 och den 28 mars.
Jesper Sundströmjesper.sundstrom@vastranyland.fi
22.03.2023 05:57 UPPDATERAD 23.03.2023 18:53
Förhandsröstningen i riksdagsvalet har börjat. Det är möjligt att förhandsrösta i Finland mellan den 22 mars och den 28 mars. Den egentliga valdagen är den 2 april. Information om hur du ska gå tillväga för att förhandsrösta finns på Justitieministeriets valsida på webben (klicka här för att komma till den) eller i brevet med anmälan om rösträtt som har postats till dem som får rösta i valet.
I ovanstående källor finns mer utförlig information om hur det går till att rösta. Där finns även information om hur du röstar om du av olika anledningar inte själv kan anteckna din röst. 
Oberoende av det är det i korthet följande som gäller om du vill förhandsrösta:
  1. Ta med ett identitetsbevis, till exempel ett av polisen utfärdat identitetskort, körkort, pass eller annan motsvarande handling med fotografi. Röstningen går snabbare om du tar med den anmälan om rösträtt du har fått med posten. Men du får rösta även utan anmälan om rösträtt.
  2. När du anländer till förhandsröstningsstället visar du ditt identitetsbevis för valfunktionären. Efter det får du en röstsedel. Sedan går du in i röstningsbåset och antecknar numret på den kandidat du vill rösta på.
  3. Efter att du har röstat viker du ihop röstsedeln så att numret blir innanför vecket och inte syns utåt. Sedan går du ut från röstningsbåset och för valsedeln till valfunktionären som stämplar din röstsedel. Följande steg är att du får ett brunt valkuvert av valfunktionären. Du ska lägga din röstsedel i kuvertet, stänga detsamma genom att klistra fast det och ge det till valfunktionären.
  4. I följande skede antecknar valfunktionären att du har röstat och ber dig underteckna ett följebrev som nu har skrivits ut på platsen. Avslutningsvis innesluter valfunktionären, i ett gult ytterkuvert, såväl följebrevet du har undertecknat som valkuvertet med din röstsedel.
  5. När det som lyfts fram i punkt 4 har skett betyder det att du har röstat och att du kan lämna förhandsröstningsstället.

Förhandsröstningsställen i Västnyland

Det finns flera möjligheter för den som vill förhandsrösta i Västnyland och nedan listar vi de allmänna förhandsröstningsställena i Hangö, Ingå, Kyrkslätt, Raseborg, Sjundeå och Virkby. Du hittar samma information på Justitieministeriets valsida på webben (klicka här för att komma till den) eller i brevet med anmälan om rösträtt som har postats till dem som får rösta i valet.
Hangö
Stadshuset, Berggatan 1.
22.3-24.3: Klockan 09.00-18:00.
25.3-26.3: Klockan 10.00-14.00.
27.3-28.3: Klockan 09.00-18.00.
Ingå
Kommungården, biblioteket. Strandvägen 2.
22.3- 24.3: Klockan 09.00-18.00.
25.3-26.3: Klockan 10.00-14.00.
27.3-28.3: Klockan 09.00-18.00.
Kyrkslätt
Huvudbiblioteket, bibliotekshuset Fyyri. Kyrktorget 1.
22.3-24.3: Klockan 09.00-20.00.
25.3-26.3: Klockan 09.00-18.00.
27.3-28.3: Klockan 09.00-20.00.
Masaby bibliotek, Lingonbacka 7.
22.3-24.3: Klockan 16.00-20.00.
25.3-26.3: Klockan 09.00-18.00.
27.3-28.3: Klockan 16.00-20.00.
Veikkolan koulu, Sportstigen 7
22.3-24.3: Klockan 16.00-20.00.
25.3-26.3: Klockan 09.00-18.00.
27.3-28.3: Klockan 16.00-20.00.
Raseborg
Ekenäs bibliotek, Raseborgsvägen 8.
22.3-24.3: Klockan 09.00 -18.00.
25.3-26.3: Klockan 10.00-16.00.
27.3-28.3: Klockan 09.00-20.00.
Kulturhuset Fokus, Dalgatan 4 i Karis.
22.3-24.3: Klockan 09.00-18.00.
25.3-26.3: Klockan 10.00-16.00.
27.3-28.3: Klockan 09.00-20.00.
Pojo bibliotek, Centrumpromenaden 4.
22.3-24.3: Klockan 09.00-18.00.
25.03: Klockan 10.00-16.00.
27.3-28.3: Klockan 09.00-18.00.
Bromarv Marthahus Villa Vera, Bromarvvägen 1815.
25.3: Klockan 10.00-14.00.
Drive in-förhandsröstning i Ekenäs. Marknadsplan, Flemingsgatan 26.
23.3-24.3: Klockan 09.00-20.00.
Drive in-förhandsröstning i Karis. Idrottsplanen, Idrottsvägen.
23.3-24.3: Klockan 09.00-20.00.
Valbuss i Raseborg.
25.3: Klockan 10.00-11.30, Antskogin työväentalo, Harabackavägen 30.
25.3: Klockan 12.00-13.30, Fiskars torg, Fiskarsvägen 34.
25.3: Klockan 14.30-15.30, Svartå, Lindersvägen 61.
26.3: Klockan 10.00-11.00, Box bygdestuga, Boxvägen 266.
26.3: Klockan 12.00-13.30, Skärhalla, Skärhallavägen 10.
26.3: Klockan 14.30-15.30, Snappertuna skola, Snappertuna kyrkväg 118.
26.3: Klockan 16.00-17.00, Gammelboda, Bergviksvägen 1.
27.3: Klockan 14.30-15.30, Furuborg, Anni Lillsundes väg 10.
27.3: Klockan 16.00-17.00, Fylgia, Trollshovdavägen 29.
27.3: 18.00-19.30, Horsbäcksvägen 2.
Sjundeå
Sjundeå kommunbibliotek, Parkstigen 2, B-dörren.
22.3-24.3: Klockan 10.00-18.00.
25.3-26.3: Klockan 10.00-14.00.
27.3-28.3: Klockan 10.00-18.00.
Virkby (Lojo).
Virkby bibliotek, Virkbyvägen 9.
22.3-24.3: Klockan 12.00-18.00.

ANDRA LÄSER