Ekenäs riksdagsledamot Johan Kvarnström är nöjd med nationellt investeringsprogram – men ser också problem: "Kustbanan lyser med sin frånvaro"

Johan Kvarnström tycker det är positivt att västnyländska projekt finns med i Trafikledsverkets investeringsplan, men han saknar satsningar på kustbanan.

Kustbanan finns inte med i ett färskt investeringsprogram.
26.01.2022 15:33 UPPDATERAD 26.01.2022 15:42
Tidigare i dag publicerade Trafikledsverket sitt förslag för genomförandet av nya ban-, landsvägs- och farledsprojekt för 2022–2029. I ett pressmeddelande skriver Trafikledsverket att den riksomfattande trafiksystemplanen (Trafik 12-planen) genomförs med investeringsprogrammet som uppdateras årligen.
Programmet riktar sig även till Västnyland och det dröjde inte länge förrän riksdagsledamoten Johan Kvarnström (SDP) från Ekenäs uttalade sig om planerna. I ett pressmeddelande slår Kvarnström fast att han bedömer att programmet har en viktig funktion och är speciellt glad för projekten med att grundsanera Hangö-Hyvingebanan och förbättra riksväg 25.
– Både Hangö-Hyvingebanans grundsanering och förbättringen av riksväg 25 är projekt som är lönsamma för samhället. I samband med banans grundsanering måste utredas om möjligheten till dubbla spår på ett par korta avsnitt för att stärka kapaciteten, säger Kvarnström från Raseborg som sitter i riksdagens kommunikationsutskott, säger Kvarnström.

ANDRA LÄSER