Styrgrupp för sjukhusets verksamhetsmodell tar form

Stadsstyrelsen i Raseborg har utsett SFP:s Linnéa Henriksson till sin medlem i en styrgrupp som ska arbeta med att förbereda för en ny verksamhetsmodell för Raseborgs sjukhus.

Arbetet med att ta fram en ny verksamhetsmodell för Raseborgs sjukhus ska vara klart före utgången av 2019.
Linnéa Henriksson har utsetts till Raseborgs stadsstyrelses representant i en styrgrupp som ska "handleda förberedelserna för en ny verksamhetsmodell för Raseborgs sjukhus". Hennes ersättare är stadsstyrelsens ordförande Anders Walls.
HUS chefsöverläkare Markku Mäkijärvi har å sin sida i juni utsett en arbetsgrupp som senast vid utgången av 2019 skall komma med förslag till profil för Raseborgs sjukhus. Raseborgs social- och hälsovårdsdirektör Benita Öberg och chefsläkare Tove Wide är medlemmar i arbetsgruppen, liksom Raseborgs sjukhus direktör Gabriela Erroll. Gruppen leds av Jukka Louhija.
Arbetsgruppen ska bland annat ange vilka närtjänster som ger ett tydligt mervärde för patienter och invånare i området om de produceras i Raseborg. Gruppen ska också utreda alternativen för hur Raseborgs sjukhus bäst kan stödja områdets primärvård.
Arbetsgruppen utarbetar också en plan för genomförandet av den nya verksamhetsmodellen med tidsplan. Man ska också bedöma vilka språkliga följder en ny verksamhetsmodell skulle få.
Till den politiska styrgruppen som stadsstyrelsen nu utsåg sin representant ska VNS-nämnden utse sin representant den 22 augusti. Några dagar senare, den 26 augusti, utser HUS styrelse sin representant.

ANDRA LÄSER