Så här gick det för de västnyländska gymnasierna i höstens studentskrivningar

Nu är det klart hur de svenskspråkiga gymnasierna klarade sig i höstens studentskrivningar. Topplistan ser ut ungefär som den brukar.

Också Karis-Billnäs gymnasium hittas på den färska listan.
18.11.2021 14:50 UPPDATERAD 18.11.2021 15:10
Pargas svenska gymnasium klarade sig bäst i höstens studentskrivningar av de svenskspråkiga gymnasierna. Det framgår av Studentexamensnämndens data som offentliggjordes på torsdagen. Medeltalet för alla studenter vid Pargas svenska gymnasium är 5,38 poäng.
Medeltalet för gymnasierna är uträknat utifrån medeltalet för studenterna. Det högsta vitsordet laudatur ger 7 poäng medan det lägsta vitsordet approbatur ger 2 poäng. Eximia ger 6, magna 5, cum laude 4 och lubenter approbatur 3 poäng.
Det näst bästa svenskspråkiga gymnasiet i höstens skrivningar är Gymnasiet Grankulla samskola med 5,16 poäng. Därefter följer Hangö gymnasium (4,8) och Gymnasiet Lärkan (4,78). Alla gymnasiers resultat hittas i faktarutan nedan. Kyrkslätts gymnasium fick 3,62 poäng, Karis-Billnäs gymnasium hade 3,4 poäng, Ekenäs gymnasium stannade 3,0 poäng och Virkby gymnasium hade 2,67 poäng.