Vårdreformen är ypperligt utarbetad

Mikaela Nylander har anslutit sig till de destruktiva samhällskrafterna som med alla tillbudsstående medel vill fälla reformen i riksdagen.

22.05.2018 05:56
Riksdagsledamot Mikaela Nylander (VN 15.5) har upprepat tagit till storsläggan i sina serieinsändare i en mångfald tidningar för att med felaktiga uppgifter såga landskaps- och vårdreformen.
Det är mycket förvånande att hon som SFP:are så hårt nonchalerar partiprogrammet med dess välskrivna specialprogram för både vården och äldreomsorgen. Alla tyngdpunkter i dessa program motsvarar på bästa möjliga sätt de syften som vårdreformen har som främsta målsättningar. Dessa partisyften har Nylander valt att ignorera.
Ytterligare finns 10 000 sidor utredningsmaterial att studera som statsrådet bjuder på och som alla som är intresserade av fakta kan studera. Nylanders insändare visar tydligt att hon inte haft något intresse av att studera befintligt material utan väljer att samla ihop motståndarnas vanligaste missuppfattningar. Dem har även statsrådet samlat ihop på en lista och på den listan finns även alla de förvrängningar som Nylander framför. Statsrådet argumenterar sedan mot dem med korrekta fakta.
Nylander ser troll hon kallar för experter som hon hävdar helt fördömer reformen. Hon nämner inte heller någon sådan okunnig expert vid namn. Reformen stöds av bästa möjliga sakkunniga som kan uppbådas både i Finland och inom EU.
Vår nuvarande justitiekansler Tuomas Pöysti var i flera år reformens projektledare och gjorde en gedigen insats med många andra experter på ministeriet, bland dem regeringsrådet Pekka Järvinen som hör till landets toppgarde av vårdexperter med längsta möjliga erfarenhet.
Finland har även ett specialorgan för vårdens alla dimensioner, Institutet för hälsa och välfärd THL, som varit starkt engagerat i reformens utformning och stöder den. Statsrådet har haft en utomstående expertgrupp som stöder reformen och de flesta av våra 20 sjukvårdsdistrikt stöder reformen. Därtill en expertgrupp från olika EU-länder som stöder reformen, bland dem representanter för de mest berömda universitetens medicinska fakulteter.
Reformen motsvarar därtill den nordiska vårdmodellen som anses vara av bästa klass i världen. Flera av dess visade nackdelar har därtill eliminerats i Finlands modell.
Den vanligaste förvaltningsmodellen inom EU är större enheter för att klara av vården. Det är därför län, regioner, landskap eller landsting som sköter om vården, med större muskler än kommuner. I Finland finns redan nu många kommuner som inte klarar av vården och ännu mindre gör de det i framtiden. De klarar inte heller av att sköta sina vårdbyggnader och allra minst att bygga nytt. Därför är de i många fall tvungna att ingå avtal med privata vårdbolag som bygger behövliga vårdutrymmen eller gör leasingavtal med bland annat försäkringsbolag som bygger nytt då de har resurser att investera.
I Finland har vi ingen läkarbrist utan en hög läkarkvotering som täcker behovet väl. Problemet är att deras kapacitet inte utnyttjas och det råder reformen snabbt bot på. Till exempel i Raseborg blir två hälsostationer i stället fem. Både Terveystalo, Mehiläinen och Folkhälsan har uttryckt viljan att ingå samarbetsavtal med landskapet. Det förefaller som om Nylander skulle utgå från att folket inte skulle önska valfrihet att få välja vårdcentral och snabbare vårdtillgång.
Alla gjorda enkäter visar att det är valfrihet hälsocentralkunderna vill ha. Nu kan alla löntagare få gratis personalhälsovård snabbt och de som har råd med privata försäkringar, eller som annars har tillräckligt med pengar att betala höga kostnader privat, får snabb vård. Men många pensionärer, arbetslösa och barnfamiljer har inte råd till det. Det rättar reformen till och den rådande hälsovådliga segregationen och diskrimineringen korrigeras så bra som möjligt.
Nylanders modell är att grunda större och starkare kommuner, något som är svårt att genomföra och skulle ta minst tio år. Senaste regering misslyckades totalt med en vårdreform då den utgick från större ansvarskommuner i vården som skulle sköta den. Den modellen underkändes av grundlagsutskottet.
Nylander har anslutit sig till de destruktiva samhällskrafterna som med alla tillbudsstående medel vill fälla reformen i riksdagen utan att alls känna ansvar för de vådliga följder och den ökade vanvård ett så förödande beslut innebär för vårt land och vårt folk.

Bo Holmberg

Karis