Ingå bygger mindre skola än planerat – här är rummen som ryker

Nya Kyrkfjärdens skola har krympt med 700 kvadratmeter jämfört med tidigare planer. Kommunstyrelsen i Ingå har beslutat att skolan ska byggas i trä och värmas med jordvärme.

Under arbetet med att optimera storleken på Kyrkfjärdens skolas tillbygge har man minskat antalet klassrum från nio till sju och minskat antalet ämnesspecifika klassrum. I stället har man planerat in mera lokaler som kan användas för flera olika ändamål. Personalen får färre separata arbetsrum och personalrum.

Nu beräknas projektet kosta 9,2 miljoner euro. Drygt 8,6 miljoner är direkta byggkostnader. Kommunen har beslutat att bygga en ny gymnastiksal i skolan. Det är möjligt att få stöd för den av Regionförvaltningsverket.

ANDRA LÄSER