Nämnder godkände plan för projekt Svartå

I kväll ordnas en information för Svartåbor och andra intresserade om projekt Svartå. Projektplanen godkändes av bildnings- respektive tekniska nämnden i går.

Så här kunde det mångfunktionella huset se ut. Där skulle finnas såväl daghem som skolor ska finnas, liksom bibliotek, ungdoms-, rådgivnings- och idrottsverksamhet för båda språkgrupperna.
Både tekniska nämnden och bildningsnämnden i Raseborg har godkänt projektplanen för planering av en kommunal byggnad i Svartå som ska rymma olika former av kommunal service för bägge språkgrupperna. Nämnderna möttes i tisdags.
Projekt Svartå ska utmynna i ett mångfunktionellt hus där såväl daghem som skolor ska finnas, liksom bibliotek, ungdoms-, rådgivnings- och idrottsverksamhet.
Budgeten för Svartåhelheten har en bruttokostnad på 5,5 miljoner euro. Man har uppskattat att man kan få statsbidrag på 300 000 euro, vilket skulle ge staden en nettokostnad på 5,2 miljoner euro.
Stadsstyrelsen ombeds nu reservera 5,3 miljoner euro i budgeten för 2020 och ekonomiplanen som sträcker sig till 2021.
Informationen i kväll ordnas av staden och hålls klockan 18 i Svartå slott, Slottskrogen.

ANDRA LÄSER