Nu är det bestämt när musiken får ljuda på Hangös uteserveringar - företagarna Mats och Petra Rehnström hade hoppats på mindre strikt linje

Miljönämnden i Hangö spikade reglerna för när restaurangerna får spela musik utomhus sommaren 2023. Med ett anhållet och beviljat tillstånd får musik spelas alla dagar till midnatt utom på söndagar.

Företagarparet Petra och Mats Rehnström hade hoppats på ett mindre strikt regelverk för när Hangös restauranger får spela musik på uteserveringarna.
Johanna Lemströmjohanna.lemstrom@vastranyland.fi
07.02.2023 09:00 UPPDATERAD 07.02.2023 12:00
Miljönämnden i Hangö har beslutat om riktlinjer för när restaurangerna i staden får spela musik på uteterrasserna den här sommaren. Nämnden tyckte stadens miljövårdschef Ville Wahteristo varit aningen för sträng i sin beredning och lättade därför på regelverket. 
På förslag av Mats Dannberg, SFP, röstade sex av nämndens ledamöter för ett förslag som gör det möjligt för alla krögare att spela musik till midnatt alla dagar förutom på söndagar. På söndagskvällar ska musiken på uteserveringarna skruvas ner och tystna redan klockan 20. Utöver de sex rösterna för Dannbergs förslag röstade två ledamöter för beredningens förslag och en röstade blankt. 
– Reglerna som nu slogs fast gäller sommaren 2023, därefter ska situationen utvärderas, säger SFP:s Stephan Horn, miljönämndens ordförande.

ANDRA LÄSER