Redan i sommar kan den länge planerade aktieemissionen bli av i Ingå - men det kräver att allt klaffar

Hamnbolaget Ingå småbåtshamn gör de sista förberedelserna för att kunna omvandla båtplatserna till aktier. Emissionen är en förutsättning för att bolaget ska kunna förstora och förnya hamnen.

Bolaget som sköter Ingå småbåtshamn vill arrendera vattenområden av kommunen.
Ingå småbåtshamn ska få nya bryggor och utvidgas så att hamnen har kring 855 båtplatser, cirka 270 fler än idag. För att få pengar för projektet ska hamnbolaget genomföra en aktie-emission som man hoppas kunna genomföra redan i år.
- Vi försöker genomföra den i början av juli i år men det är ännu många oklara faktorer, så det kan hända att det måste skjutas upp till nästa år, säger hamnbolagets styrelseordförande Hannu Pesonen.
- Om vi inte hinner få allt klart i tid så skjuts det automatiskt upp med ett år, för vi måste muddra under hösten och bygga nya bryggor på våren.
Ingå båthamnar har redan ansökt om muddringstillstånd men beslutet om det har inte fattats. Kommunen, som äger hamnbolaget, förutsätter att sjuttio procent av aktierna tecknas innan muddringen kan påbörjas och de nya bryggorna byggas. Det totala beloppet för aktieemissionen är 2,8 miljoner euro.
Kommunstyrelsen i Ingå preciserade de ekonomiska ramarna för emissionen i måndags. Samtidigt godkände styrelsen ett arrendekontrakt för småbåtshamnens vattenområden. Kontraktet gäller ett 11,3 hektar stort vattenområde och arrendetiden är drygt trettio år. Arrendesumman är strax under 20 000 euro per år. I arrendeavtalet ingår också ett krav på att hambolaget förnyar bryggorna senast inför sommaren 2024.
Aktieemissionen i Ingå har förberetts länge. Redan 2017 ansågs frågan brådskande.
ANDRA LÄSER