Fiskarförbundet vill blåsa liv i den nyländska fiskegemenskapen

Nylands fiskarförbund arbetar för främjande av fiskandet i regionen. I det senaste projekt Growth försöker de nå fram till vattenägare för att informera om hur de kan utnyttja vattnet. 

Nylands fiskarförbund
Jonathan Fagerholmjonathan.fagerholm@ksfmedia.fi
07.08.2022 06:30
– Under våren och sommaren har Nylands Fiskarförbund drivit informationskampanjen Growth som är riktad åt både privata vattenägare och delägarlag. Vårt mål att fästa uppmärksamhet vid vad man som ägare eller delägare har för möjligheter, säger Joan Granqvist t.f verksamhetsledare för Nylands fiskarförbund, NFF. 
En majoritet av Finlands vatten förvaltas av cirka 20 000 olika delägarlag. Ett delägarlag består av två eller flera vattenägare som gått ihop för att bilda ett så kallat samfällt vattenområdet. 
Delägarlagen är oftast konstituerade vilket innebär har fastställda stadgan och en styrelse som sammankallas regelbundet. Vi stämmorna träffas de som har en andel i vattenområdet för att göra beslut gällande ekonomin, fiskutplantering och annat som berör deägarlaget. 

ANDRA LÄSER