Port 19 i startgroparna

Byggandet av flervåningshusen i Norra hamnen, Port 19, beräknas komma i gång i början av april.

Ett steg framåt. Vd Mats Mäenpää och bankdirektör Mats Enberg undertecknade i tisdags finansieringsavtalet för bostadsprojektet Port 19:s första fas. Markarbetet och byggandet är beräknat att påbörjas i april.
Det så kallade RS-avtalet som skyddar bostadsköparna under byggarbetenas gång undertecknades mellan den österbottniska byggherren Mäenpää Byggnads Ab och Andelsbanken Raseborg i tisdags. Bankdirektör Mats Enberg ser det som en milstolpe värd att notera.
– Det har gjorts en massa jobb för det här projektet. Nu kommer det konkret i gång.

Vill samarbeta lokalt

Byggarbetena är beräknade att starta i början av april. De första invånarna kan flytta in nästa sommar. För tillfället går man igenom de anbud som lämnats in för mark- och grundarbeten. Anbudsförfrågningar för teknik kommer att lämnas ut vecka 15.
– Målet är att använda så mycket lokala entreprenörer som möjligt, så vi hoppas att man tar kontakt och visar intresse, säger vd Mats Mäenpää.
Värdet på det tvådelade projektets första fas, som omfattar 36 lägenheter fördelade på fyra hus, uppgår till 15 miljoner euro.
– För lokala entreprenörer kan en medverkan ha stor betydelse, säger Mats Enberg.

Allting relativt

Byggföretaget Mäenpää äger också den intilliggande tomten där planerna på ett köpcenterbygge fyllt många spaltmillimeter.
Besvär över den av stadsfullmäktige godkända detaljplaneändringen gör att köpcenterplanerna parkerats i väntan på utslag från förvaltningsdomstolen. Att bygga ett mindre köpcenter, i enlighet med den gällande detaljplanen, är ett alternativ som nämnts.
Trots vissa motgångar tycker Mats Mäenpää inte att processen i Raseborg varit speciellt besvärlig.
– Alla projekt tar sin tid. I Jakobstad där vi har påbörjat ett projekt motsvarande Port 19 tog det tre år innan vi fick komma i gång. Jämfört med det har det gått fort undan i Raseborg.