Kolumn: Livets många världar

”För alla över 30 är dagens nätanvändning något helt obekant från vår egen uppväxt, och då är det väl onormalt? Så är det givetvis inte.”

11.11.2022 14:14
För drygt tre veckor sedan lanserades en ny västnyländsk satsning som tar upp ett sedan länge och fortsatt aktuellt ämne, nämligen nätanvändningen hos våra barn och unga. Samarbetsprojektet Barn & Internet ger i totalt åtta Youtube-avsnitt tips och råd om hur barn och unga kan undvika faror och göra online-världen till en bättre, tryggare och roligare plats. Potentialen är stor, men utmaningen att nå ut med budskapet ändå ännu större.
Vissa reagerade möjligtvis på nyheten med att sucka: ”Orkar man fortsättningsvis tjata om det här?”. Andra kanske reagerade med en känsla av hopplöshet: ”Ska det här projektet kunna lösa något?”. Båda känslorna är befogade. Vi har redan ”tjatat” om det här ämnet länge, samtidigt som varje försök att vägleda, diskutera och problematisera ungas nätanvändning verkar kämpa i en evig motvind, i en värld där nätet omsluter nästan allt vi gör.
Trots det ska vi ingalunda ge upp. Varje försök behövs eftersom nätbaserade funktioner och användningen av dem är ett av vår tids största samhällsfenomen, och något vars omfattning och grad av samhällsomvälvning är nästan omöjligt att greppa. Det gäller alla åldrar, till och med våra allra äldsta, men störst risk och fara kan det utan tvekan utgöra för våra allra yngsta.

ANDRA LÄSER