Västnylänningar sparar för pensionen

I Västnyland är det fler som sparar för pensionen än i landet i snitt. I övrigt sparar västnylänningarna för samma orsaker som övriga finländare.

På hög. Finländare sparar allt oftare för att bli förmögna, visar en undersökning om vårt sparbeteende.
Konsumenternas tro på utsikterna för den egna ekonomin har förbättrats märkbart. I hela landet trodde 39 procent av dem som deltog i Sparbanksgruppens undersökning Så sparar Finland att deras ekonomi kommer att förbättras inom ett år. I fjol var det 31 procent som trodde så och för två år sedan bara var fjärde. Var femte trodde att den egna ekonomin försämras, i fjol var det var fjärde.
I Västra Nyland tror över hälften (53 procent) att den egna ekonomin förblir som förr och 28 procent förväntar sig den egna ekonomin bli bättre. 18 procent tror på en försämring av den egna ekonomin.
- Vår undersökning bekräftar att människor tror på en positiv vändning i den egna ekonomin. Tron på att det ska bli bättre är i själva verket större än någon annan gång under vår sjuåriga mätningshistoria. Fastän de ekonomiska nyheterna kan vara dystra ser utsikterna för många bättre ut än på några år, säger bankdirektör Adrian Candolin vid Västra Nylands sparbank.
Av dem som trodde på förändringar i sin egen ekonomi sade nästan hälften att de förväntade sig förändringar uttryckligen i sin arbetssituation eller sina inkomster.

Fler sparar än förr

Två av fem (41 procent) planerade sin egen ekonomi minst ett år framåt, 23 procent av de tillfrågade planerade högst tre månader framåt. Var åttonde (12 procent) planerade inte sin ekonomi över huvud taget.
En överväldigande majoritet (91 procent) av dem som svarade säger att de kan spara åtminstone lite. Andelen som sparar har ökat klart på två år: i fjol sparade 84 procent och år 2014 bara 70 procent. Flera än var tredje (37 procent) sparade över 100 euro i månaden och var fjärde (26 procent) över 200 euro i månaden. I fjol sparade 22 procent över 200 euro i månaden. Regionalt hittades de som sparade flitigast i huvudstadsregionen där över hälften sparade minst 100 euro i månaden (51 procent)

Avkastningen blivit viktigare

Finländarna är som känt väldigt försiktiga och trygghetssökande sparare. Av sparmotiven var "för sämre tider" igen det populäraste (31 procent) men inte ens tillnärmelsevis lika populärt som i fjol (42 procent).
Var fjärde (25 procent) sparade för att de ville bli förmögnare och vara mera ekonomiskt oberoende. Siffran var betydligt högre än i fjol då den var 16 procent. Drömmen om en egen bostad eller sommarstuga fick var åttonde (13 procent) att spara. Att förbereda sig för pensionstiden var nästa lika populärt.
– Inom Västra Nylands Sparbanks verksamhetsområde är viljan att förbereda sig för pensionstiden på en högre nivå (17 procent) än bland de övriga tillfrågade, konstaterar Adrian Candolin.
De populäraste sätten att spara är fortfarande sparkonto och fondplaceringar. Var fjärde ägde börsaktier och 18 % hade en frivillig pensionsförsäkring. Den femte populäraste sparformen (14 %) var en investeringsbostad.
- Att sparobjektet är säkert har varit till och med viktigare för finländarna än avkastningen. Men nu är man allt mera ute efter avkastning och att bli förmögnare.

Topp tre

Så här sparar finländarna (fjolårets resultat inom parentes):
1. Sparkonton: 70 % (60 %)
2. Fondplaceringar: 59 % (46 %)
3. Börsaktier: 25 % (15 %)
De populäraste orsakerna att spara (inom parentes förra årets procent)
1. För sämre tider: 31 % (42 %)
2. För att bli förmögnare och ekonomiskt oberoende: 25 % (16 %)a