Svensk musiklek växer i Lojo

Intresset för musiklek på svenska i Lojo har vuxit. I höst har stadens musikinstitut fått sin första tvåspråkiga tjänst för musiklek.

Sångskatt. Jenny Backman-Pråhl, här med Evilda i famnen, vill värna om den finlandssvenska barnsångskatten.
– Det har hela tiden blivit större och större. Då jag började 2005 var jag bara timlärare för enstaka grupper på svenska. Nu har jag 60 svenskspråkiga barn i mina musiklekgrupper, säger Jenny Backman-Pråhl.
Samspel. Jenny Backman-Pråhl vill föra vidare vår musikskatt i ett roligt format.
Hon är innehavare av den första tvåspråkiga musikleklärartjänsten i Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto i Lojo, en utveckling som hon dels tillskriver Lojos ambition att vara en tvåspråkig stad, dels större synlighet.
– Verksamheten växer ju med barnen. När de första barnen blir lite större behövs kanske en kantelegrupp för dem, och senare en mer avancerad kantelegrupp. Sen får barnen småsyskon som också vill gå i musiklek, och så utvecklas det naturligt då föräldrar vet om att vi finns.

Bättre för barnen

En delorsak till att så många svenskspråkiga barn deltar i musiklekis är att verksamheten nästan utan undantag ordnas på daghemmen under dagtid.
– Vi har uppmuntrat till att verksamheten ska ordnas på dagarna, för det är bättre för barnen. De är piggare och behöver inte åka någonstans efter en lång daghemsdag, säger Merja Kuusimurto, som är direktör för barn-, ungdoms- och familjetjänster i Lojo.
– Vi ordnar fullgod verksamhet också för de barnen som inte deltar. De sitter ingenstans och bara väntar, säger hon.
I Sjundeå fattade kommunen nyligen beslutet att inte längre tillåta musiklekverksamhet i daghemmen under dagtid. En av motiveringarna var att daghemmen enligt den nya planen för småbarnsfostran måste betona fem delområden. Enligt kommunen skulle musiklekisverksamheten ge musiken en större roll än de andra delområdena.
– Vi gör upp våra planer för småbarnsfostran helt oberoende av musikleken. Det är bara ett tillägg för de barn som deltar, säger Kuusimurto.

Problemfritt samarbete

Varken Kuusimurto eller Backman-Pråhl har upplevt några problem med att verksamheten ordnas under daghemstid.
– Jag känner mig alltid mycket välkommen när jag kommer. Jag får också delta i föräldramöten och sätta upp reklamblad i daghemmen. Och personalen är guld värd när det gäller att samla ihop barnen, säger Backman-Pråhl.
Kuusimurto påpekar också att musikinstitutet ingalunda är den enda externa aktör som daghemmen samarbetar med. Men eftersom musikverksamheten är avgiftsbelagd är det lättare att få syn på den.
– På motionssidan samarbetar vi mycket med till exempel Kisakallio, och studerande kommer ibland och leder motionstimmar på daghemmen. Men eftersom det inte kostar så tänker man inte på att det också är utomstående aktörer.

Kaniner och bär

Regnar. Evilda och Vivian tar skydd för regnet i en av sångerna.
I daghemmet Laban, som är inhyst i Ojaniittuhuset i Lojo, är det liv och rörelse denna förmiddag. Nio barn deltar i musiklekgruppen för 3–4-åringar som leds av Backman-Pråhl. Den här morgonen är Västra Nyland inte den enda gästen i gruppen.
– Jag har tagit en kompis med mig i dag! Det är vår musiklekiskanin Stampe, säger Backman-Pråhl och tar fram en mjukiskanin.
Inspirerade av Stampe får barnen sjunga Stampes Hoppsansa-sång – och naturligtvis skutta som kaniner.
Sen blir det dags att gå ut i skogen.
– Nu ska vi plocka sångbär! Minns ni vad det här bäret heter? Jordgubb, ja! frågar Backman-Pråhl.
– Jordgubbar är suriga. Men det här är inte alls surt, säger Vivian när barnen ska smaka på sina sångbär.

Roligast med sol

– En jätteviktig del av musikleken är språket. För många av barnen här är finskan det starkare språket. Här upprätthåller vi vår sångskatt och ramsor och för kulturarvet vidare.
Utom språket övas också kognitiva och sociala färdigheter och musikkunskap.
– Barnen ska få uppleva känslan av att de kan. Alla platsar i musikleken, man behöver inte ha någon viss färdighet för att komma med.
För de här 3–4-åringarna i daghemmet Laban verkar sångstunden i alla fall vara välkommen.
– Solsången var roligast, säger Elliott och nynnar på en sång barnen nyss sjungit.

Musiklek på svenska

Musikleken ordnas i så kallade lek-, familje- och instrumentgrupper.
I Virkby ordnas en lekgrupp i daghemmet Petter och en lekgrupp i samband med förskolan. Dessutom ordnas en familjegrupp.
I Lojo ordnas två lekgrupper i daghemmet Laban och en lekgrupp i förskolan som fungerar vid Solbrinkens skola. Den gruppen hålls i musikinstitutet eftersom husen ligger granne med varandra.
Dessutom ordnas musiklekisverksamhet för eleverna i klasserna ett och två under eftistid.