Företagare oroade för Novagos framtid: "Kortsiktigt skära i företagstjänster"

Sparkrav i Lojo och Raseborg hotar krympa pengaflödet till företagscentralen Novago. I Sjundeå oroar sig företagarna för följderna för kommunen om företagstjänsterna skärs ner.

Sjundeå företagares ordförande Kaisa Randström och företagaren Marcus Bäck är nöjda med de tjänster Novago erbjuder.
Raseborg vill i år spara över 60 000 euro på avgifter till Novago. I stadens budgetbok står det att satsningen på samarbete med företagarna fortsätter och att samarbetet med Novago "utvecklas, så att årskostnaderna för staden kan minskas med 62 050 euro". Stadsdirektör Ragnar Lundqvist säger att spareffekten kan nås genom att Novago koncentrerar sig på sitt kärnområde.

ANDRA LÄSER