Sen lågkonjunktur för Tanzer

Hur kunde kranen få stå vidöppen då staden samtidigt måste genomföra hårda besparingar på skola och omsorg?

För ett år sedan hade Peter Tanzer ännu högkonjuktur och enligt Yle (14.9.2016) skulle han fila på sitt köpcentrumprojekt Pier 25 och följa utvecklingen, utreda ändrade handelsvanor, nya koncept, varumärken och nya aktörer. Han var full av tillförsikt och nämnde ingen lågkonjunktur eller något annat marknadsmässigt hinder. Ett år innan, 2015, hade han också högkonjunktur och skrev så här på projektets hemsida, irriterad över att jag och andra dristat oss att på marknadsmässiga grunder ifrågasätta hans seriositet och projektets realism.
”Pier 25 och Port 19 är inga projekt som man finner genom att se i backspegeln utan snarare genom att se framåt och vara insatt i konsumentbeteenden och nya trender.
Jag tycker det är sorgligt att behöva läsa alla omotiverade påhopp vare sig det gäller oss som är involverade i projektet eller tjänstemän, politiker, myndigheter, expertis, konsulter med mera. Alla har ju fel och tycks enligt insändaren inte förstå något.
Vårt seriösa och målmedvetna arbete med både Pier 25 och Port 19 går framåt och Anders Lillsunde må ursäkta oss om han inte står på e-postlistan och får samma löpande information som myndigheter, tjänstemän, politiker, hyresgäster och andra intressenter som hanterar våra projekt och ärenden.”
Vid stadsfullmäktiges beslutsmöte i juni 2015 gasade således tillskyndarna på å det värsta om framtidstro, investeringar och avkastning samt sin egen framsynthet och ironiserade om kritikernas kortsynthet.
Enligt Yles webbsida (9.9) säger Tanzer att han har haft lågkonjunktur och att det inte funnits intresserade som vill hyra på flera år. Han antyder att det kanske är läge att på nytt göra om detaljplanen för att hitta något som för Raseborg framåt när Pier 25 gått i stå.
Har han faktiskt uppträtt bedrägligt mot politiker och tjänstemän och tidigare undanhållit viktig information? Vad har politiker och tjänstemän vetat och accepterat och vad har de inte. Är det inte dags för någon ledande tjänsteman eller politiker att stiga fram och förklara sig, till exempel tekniska direktören som en gång försökte prata omkull mig (VN 8.1.2014)? Stadens engagemang i detta projekt har ju varit större än vad normalt är fallet för privata planer i tidigt skede. Hur kunde kranen få stå vidöppen då staden samtidigt måste genomföra hårda besparingar på skola och omsorg?

Anders Lillsunde

Stockholm, Sverige