THL efterlyser bättre beredskap för värmeböljor: "Hälsoriskerna ökar"

Den nationella styrningen av den lokala beredskapen för värmeböljor är både splittrad och otillräcklig, visar Institutet för hälsa och välfärds rapport.

Det är svårt att förhindra skadliga hälsoeffekter av hetta om byggnader lätt värms upp inuti, skriver Institutet för hälsa och välfärd.
SPT
24.11.2021 08:14 UPPDATERAD 24.11.2021 12:09
Finlands beredskap för värmeböljor måste förbättras, lyder Institutet för hälsa och välfärds (THL) budskap.
Hetta kan under en kort tid medföra allvarliga hälsorisker. En värmebölja som varar några veckor kan i Finland orsaka flera hundra dödsfall.
“Sådan hetta som vi hade sommaren 2021 blir allt vanligare då klimatet förändras. Samtidigt åldras befolkningen och hälsoriskerna av hetta ökar om vi inte förbereder oss för förändringarna i tillräckligt god tid”, säger Virpi Kollanus, forskare vid institutet, i ett pressmeddelande på onsdagen.
Institutet har granskat effekterna av hetta och beredskapen för värmeböljor i en rapport som nyligen har publicerats.
Den nationella styrningen av den regionala och lokala beredskapen är både splittrad och knapp, visar rapporten. Ett annat centralt problem är att Meteorologiska institutets varningar om värmeböljor inte leder till några i förväg planerade myndighetsåtgärder.

Föreslagna åtgärder

Institutet för hälsa och välfärd framhåller att speciellt social- och hälsovårdens möjligheter att förbereda sig för värmeböljor måste förbättras. Enligt institutet sker de flesta dödsfallen på sjukhusens och hälsovårdscentralernas vårdavdelningar, där personer som är särskilt känsliga för hetta vårdas.
Institutet anser att varje inrättning måste ha möjligheten att kyla ner åtminstone en del av de lokaler som används av patienter eller klienter.
Under värmeböljor borde dessutom personer som hör till en riskgrupp och bor hemma förses med mer hemvårdstjänster. Personer med långvariga sjukdomar ska också på förhand få information om hur hetta kan påverka dem.
Förebyggande av hetta borde också beaktas ytterligare i lagstiftningen och i instruktioner för byggande och bostadshälsa, enligt institutet.

ANDRA LÄSER