Ljusning för kustbanan – reell chans att tågen snart stannar i Ingå igen

Åratal av lobbning och förhandlingar verkar ge resultat. Västnylänningarna inleder nu förhandlingar med VR om hur framtidens trafik på kustbanan ska se ut, och det är möjligt att tågen snart stannar i Ingå igen.

Vr. Karis tågstation. Allmän tågbild.
Harald Grönstrandharald.gronstrand@hbl.fi
12.10.2022 16:06 UPPDATERAD 13.10.2022 20:17
År 2015 bestämde kommunikationsminister Anne Berner (C) att Y-tåget från Karis till Helsingfors dras in. Det här har lämnat Ingå utan passagerartågtrafik. Dessutom har ändringar i tågtrafiken gjort att Kyrkslättsbor måste åka via Alberga ifall de ska västerut.
Men nu ser västnylänningarna en ljusning när det gäller trafiken längs kustbanan. Förra veckan träffade en delegation representanter för bland annat VR och Trafikledsverket, och resultatet beskrivs som mycket positivt.
Henrik Wickström (SFP) anser att det senaste mötet där bland annat Trafikledsverket och VR deltog var det mest positiva hittills gällande kustbanan. Arkivbild
– Vi har inte gillat att man ensidigt gått in för entimmeståget och behandlat kustbanan styvmoderligt. Jag räknas fortfarande som en ung politiker, men har varit på ett och annat möte under de senaste tio åren om kustbanan. Det här var det mest positiva mötet hittills, säger Ingås kommunstyrelseordförande Henrik Wickström (SFP).
Nu inleder regionens representanter nämligen förhandlingar om att starta upp regiontrafiken västerut igen. Bland annat ska man diskutera vilka tågturer det är som kunde åka hela vägen mellan Hangö och Helsingfors, och då bland annat stanna i Karis och Ingå.

Utredningen av kustbanan

Den västnyländska arbetsgruppen för kustbanan har nyligen träffat representanter för VR, kommunikationsministeriet, HRT, Nylands förbund och Trafikledsverket.
Nu inleds förhandlingar om hur persontrafiken längs kustbanan kunde se ut, och hur en eventuell direkttrafik från Hangö till Helsingfors kunde genomföras.
Dessutom inleder Trafikledsverket en behovsutredning av kustbanans infrastruktur. Det här kan på sikt bidra till tilläggsinvesteringar i form av exempelvis fler tågmötesplatser vid banan.
Det skulle innebära att Ingå station öppnar för passagerartrafik igen.
– Det finns olika alternativ och vi får se vad staten säger. Men nu har vi fått gehör för det vi fört fram, säger Wickström.

Kartlägger infrastrukturen

Tidtabellen är ändå snäv. Ifall en förnyad tågtrafik ska inledas 2024 behöver förhandlingarna framskrida i rask takt. Dessutom är det inte det enda arbetet om kustbanan som pågår, Trafikledsverket har nämligen inlett en behovsutredning om kustbanans utveckling.
– Vi har inte diskuterat ramarna för utredningen, men redan nu är det positivt att den inleds. Utredningen kommer att se på infrastrukturen och kustbanans behov, säger Wickström och tillägger att Ingå hamn och den nya flytande LNG-terminalen kan påverka trafikbehovet.
Terminalen kan eventuellt innebära att behovet för ett stickspår till Ingå hamn ökar. Riksdagsledamoten Johan Kvarnström (SDP) ingår liksom Wickström i den västnyländska kustbanearbetsgruppen. Han ser att förra veckans möte öppnar för en ny helhetsbild av kustbanans roll för Västnyland.
Johan Kvarnström (SDP) ser det som värdefullt att samtliga aktörer nu tillsammans diskuterat kustbanan. Hittills har de flesta mötena skett mellan enskilda parter. Arkivbild.
– Det är viktigt att få en helhetsbild och allas perspektiv. Ofta har vi träffat aktörerna skilt för sig, men nu har vi tillsammans gått vidare med den här saken. Vi har hört vad ministeriet, HRT, Trafikledsverket och VR anser och hur allt hänger ihop, säger Kvarnström.
Behovsutredningen som Trafikledsverket nu inleder går nämligen hand i hand med den västnyländska delegationens önskemål om en utredning av kustbanans roll. 
– Vi har till exempel hela tiden lyft fram att det i alla utredningar saknas ett alternativ med flera mötesplatser längs banan. Det har alltid talats om dubbla spår, men det är inte heller en kostnadseffektiv investering. Visst låter det bra, men den så kallade samhällsnyttokvoten är låg och det skulle kosta en miljard euro, säger Kvarnström.
Den största delen av kustbanan består av ett spår. Eftersom det finns få ställen där tåg kan passera varandra är trafikkapaciteten låg.
Han säger att VR:s representant på mötet håller med om att tågmötesplatserna längs kustbanan är få, speciellt mellan Kyrkslätt och Karis.
– Det märker man som pendlare, ifall nåt händer måste tåget till Helsingfors ibland backa ända till Ingå och stanna där, trots att tågen annars aldrig stannar där.

När direkttågen från Hangö till Helsingfors nu utreds, finns det möjligheter att tågen stannar i Ingå och Sjundeå i framtiden?

– Det finns några olika alternativ, men Ingå behöver tåg som stannar där och kunde få det den här vägen. Då är det också nära till att tågen stannar i Sjundeå. Här är frågan närmast vilka turer som går och inte går att ha i rusningstid, säger Kvarnström.
Kvarnström lyfter också fram att det finns ett behov av ett tåg som stannar i Kyrkslätt, så att västnyländska pendlare inte behöver åka dit via Alberga.

För få tågmötesplatser

På VR deltog Juho Hannukainen, direktör för trafikplanering i förra veckans möte. Han lyfter fram att kustbanans största utmaning just nu är att spårkapaciteten inte räcker till.
– Banan är enspårig från Kyrkslätt till Åbo, vilket betyder att banan har en mycket begränsad kapacitet. Det gör att störningar längs avsnittet har stora konsekvenser. Dessutom är hastigheten längs banan inte tillräckligt hög, säger Hannukainen.
Han säger att man absolut borde bygga fler mötesplatser där tåg kan passera varandra längs kustbanan. Speciellt mellan Karis och Kyrkslätt är trafikkapaciteten låg i nuläget.
– Redan nu trafikerar en hel del HRT-tåg där. Ifall vi ska få en betydande trafik mellan Helsingfors och Hangö behöver kapaciteten åtgärdas, säger Hannukainen.
Hangöbanans elektrifiering har aktualiserat ett direkttåg mellan Helsingfors och Hangö.

Hur kunde direkttrafik mellan Helsingfors och Hangö se ut?

– Med den nuvarande banan är det svårt att få in många ändamålsenliga turer, men vi har diskuterat hur trafiken kan utvecklas när Hangö–Hyvinge-banan elektrifierats. I praktiken talar vi om en handfull direkta turer i båda riktningarna per dag utöver de nuvarande tågturerna med byte i Karis. Men för att få in turerna i rusningstrafiken behövs det fler mötesplatser eller en tvåspårig bana mellan Karis och Kyrkslätt, säger Hannukainen.

ANDRA LÄSER