Grannen vill inte mista sin utsikt över Norra hamnen

Planläggningsnämnden i Raseborg har förkastat en begäran om omprövning av ett beslut om undantagslov som stadens ledande planläggningsingenjör fattade i mars 2020.

Den här utsikten vill en fastighetsägare vid Norra Strandgatan i Ekenäs inte mista – vilket hen ändå riskerar göra då undantagslov beviljats för ett nytt parhus på granntomten. Fastighetsägaren ansökte om att planläggningsnämnden skulle ompröva undantagslovet, men det gjorde nämnden inte.
Det handlar om ett undantagslov för en fastighet vid Norra Strandgatan 11 i Ekenäs där fastighetsägaren vill bygga ett parhus avvikande från gällande detaljplan. Bland annat vill fastighetsägaren överskrida gällande byggruta och även bygga närmare grannhuset än detaljplanen tillåter.

ANDRA LÄSER