Kolumn: Historien är ett selektivt pussel

I höstas hade det gått ett jämnt sekel sedan kustångaren Kustavi kantrade och sjönk vid Tulludden inför ögonen på Hangöborna. I den hårda sjögången hade lasten på däck förskjutits, vilket bidrog till att den kombinerade passagerar- och lastbåten började kränga, för att slutligen slukas av vågorna.

Kustavi hette tidigare Necken och var väldigt olycksdrabbat. Här har fartyget bärgats efter att det sjunkit nära Pargas 1907. Nu ligger Kustavi på bottnen strax utanför Hangö.
VN skrev om händelsen den 5 november, exakt 100 år efter den förödande förlisningen som krävde 27 liv i höststormen den 5 november 1921. Händelseförloppet ombord är känt tack vare att två av de ombordvarande överlevde. De övriga blev havets offer, en del nära stranden där många av stadens invånare hade skyndat till hjälp. Flera Hangöbor fanns bland de omkomna.
ANDRA LÄSER